120 år i det sociala arbetets och socialpolitikens tjänst!

Sedan 1903 har Centralförbundet för Socialt Arbete verkat för den fria forskningen och oberoende samhällsdebatten. Allt för att förmedla kunskap om varje medborgares rätt till trygga och värdiga levnadsförhållanden. I år fyller CSA 120 år och vi firar genom att lyfta det sociala arbetet lite extra.

Aktuellt

Tillsammans för den sociala välfärden

Fattigdom, bostadsnöd, missbruk och barn som for illa. Det var några av alla de problem som bredde ut sig i Sverige under industrialismen och som tyvärr är aktuella än idag. Centralförbundet för Socialt Arbete bildades 1903 för att samla alla de föreningar som ville hitta lösningar på den sociala frågan.

Följetong om den svenska socionomutbildningen

CSA publicerar regelbundet smakprov ur antologin ”Socionomutbildningen – då, nu och i framtiden” som finns att beställa hos bokhandlarna på nätet.

Följ oss på Facebook!

Följ vår Facebooksida där vi ger dig aktuell information och händelser.