Tillsammans för den

Fattigdom, bostadsnöd, missbruk och barn som for illa. Det var några av alla de problem som bredde ut sig i Sverige under industrialismen och som tyvärr är aktuella än idag. Centralförbundet för Socialt Arbete bildades 1903 för att samla alla de föreningar som ville hitta lösningar på den sociala frågan.

Aktuellt

Om CSA

Socionomutbildningen firar 100 år

Den 8 och 29 april 1920 fattade CSA:s styrelse två beslut som helt kom att förändra det sociala arbetet i Sverige: Upprättandet genom CSA:s försorg av ett institut för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning i Stockholm, samt en professur i nationalekonomi och socialpolitik vid Stockholms

Om CSA

Ivar Svenssons donation för fattigdomsutredning

Den kände läkaren och rättighetsivraren Ivar Svensson var mannen bakom den första stora donationen till CSA, strax efter starten 1903. Han hade upplevt fattigdomen i sitt arbete vid serafimerlasarettet i Stockholm och diskuterat frågan med utländska experter. Syftet med donationen var att utreda fattigvården i

Böcker

Ny bok om Anna Whitlock

Boken ”Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare” av Anders Johnson lanserades i augusti av Förlaget Näringslivshistoria. Anna Whitlock var en av pionjärerna i CSA – en kvinnosakskämpe, som verkade när det moderna Sverige tog form. I den skola som Anna grundade 1878 kom hon att

Scroll to Top