120 år i det sociala arbetets och socialpolitikens tjänst!

Under verksamhetsåret – hösten 2023 till våren 2024 – fyller CSA 120 år.

Sedan 1903 har förbundet verkat för den fria forskningen och oberoende samhällsdebatten. Allt för att förmedla kunskap om varje medborgares rätt till trygga och värdiga levnadsförhållanden. Under åren har det sociala arbetet ställts inför stora utmaningar. Det gäller inte minst i dag då problemen hopar sig och det sociala arbetet och omsorgen står i stöpsleven.

Aktuellt

Tillsammans för den sociala välfärden

Fattigdom, bostadsnöd, missbruk och barn som for illa. Det var några av alla de problem som bredde ut sig i Sverige under industrialismen och som tyvärr är aktuella än idag. Centralförbundet för Socialt Arbete bildades 1903 för att samla alla de föreningar som ville hitta lösningar på den sociala frågan.

CSA 120 år

Bildspelet visar några av de viktigaste händelserna i CSA:s historia och från arbetet idag.

Följetong om den svenska socionomutbildningen

CSA publicerar regelbundet smakprov ur antologin ”Socionomutbildningen – då, nu och i framtiden” som finns att beställa hos bokhandlarna på nätet.

Följ oss på Facebook!

Följ vår Facebooksida där vi ger dig aktuell information och händelser.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) fick CSA:s hedersutnämning i år. Här kan du läsa kortintervjun med Forskarskolans två företrädare, Kerstin Svensson och Lars Plantin. Grattis till utmärkelsen!

#socialtarbete #Socionom #socionomprogrammet #socialpolitik #centralförbundetförsocialtarbete #socialtjänst #Socionom #forskarskolanfys

www.csa.se/hedersstipendium/stort-grattis-fys/
... MerMindre

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) fick CSA:s hedersutnämning i år. Här kan du läsa kortintervjun med Forskarskolans två företrädare, Kerstin Svensson och Lars Plantin. Grattis till utmärkelsen! 

#socialtarbete #socionom #socionomprogrammet #socialpolitik #centralförbundetförsocialtarbete #socialtjänst #socionom #forskarskolanfys 

https://www.csa.se/hedersstipendium/stort-grattis-fys/
Ladda fler inlägg