Idag fyller socionomutbildningarna 100 år!

Föreställ dig att det är den 10 januari 1921, för exakt 100 år sedan! Då slog den första sekulära utbildningen för socialpolitik och socialt arbete upp sina portar. Studenterna hälsades välkomna av Karin Fjällbäck Holmgren, som hade hand om de många praktiska frågorna i utbildningen, och Gösta Bagge som var nyutnämnd professor och skulle svara …

Idag fyller socionomutbildningarna 100 år! Läs mer »

Kreativt socialt arbete i pandemins tid

Tisdagen den 16 mars 13-16 uppmärksammar Centralförbundet för Socialt Arbete World Social Work Day med att sprida erfarenheter och goda exempel på hur det sociala arbetet bedrivits under coronapandemin. Det globala temat är Ubuntu – I am because you are.  Vi vill lyfta fram hur olika delar av samhället arbetar tillsammans för att möta utmaningar under …

Kreativt socialt arbete i pandemins tid Läs mer »

Digital konferens om hållbar socialförsäkring i kristid

Sverige skakas av den pågående pandemin. Krisen i dess spår har fått stora effekter för både individer och hela samhället. Många har behövt stöd av våra gemensamma skyddsnät. Hur har myndigheterna klarat påfrestningarna? Vad kan vi lära för att göra systemen mer robusta? Vilka perspektiv på pandemin ger tidigare kriser? Välkommen den 25 maj för att …

Digital konferens om hållbar socialförsäkring i kristid Läs mer »

Till minne av Bengt Olof Hardy Göransson

Fredagen den 11 december 2020 fick vi sorgebudet att Bengt Olof Hardy Göransson avlidit. Bengt föddes 26 mars 1924 och var aktiv i Centralförbundet för Socialt Arbete under mer än ett halvt sekel. Bengt är en de två styrelseledamöter som varit verksamma allra längst under förbundets hundrasjuttioåriga historia. Den andra är Kerstin Hesselgren. Bengt tillträdde …

Till minne av Bengt Olof Hardy Göransson Läs mer »

Febrilt inför utbildningsstarten

Den 10 december för 100 år sedan pågick ett febrilt arbete inom CSA. Om bara en månad skulle idén sjösättas som pionjärerna kämpat för sedan starten 1903. Den första sekulära utbildningen för socialpolitik och socialt arbete skulle starta i Sverige den 10 januari 1921! Förväntansfullt inför startenIn i det sista arbetade man med att anta …

Febrilt inför utbildningsstarten Läs mer »

Socionomutbildningen firar 100 år

Den 8 och 29 april 1920 fattade CSA:s styrelse två beslut som helt kom att förändra det sociala arbetet i Sverige: Upprättandet genom CSA:s försorg av ett institut för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning i Stockholm, samt en professur i nationalekonomi och socialpolitik vid Stockholms högskola. 

Ivar Svenssons donation för fattigdomsutredning

Den kände läkaren och rättighetsivraren Ivar Svensson var mannen bakom den första stora donationen till CSA, strax efter starten 1903. Han hade upplevt fattigdomen i sitt arbete vid serafimerlasarettet i Stockholm och diskuterat frågan med utländska experter. Syftet med donationen var att utreda fattigvården i in- och utlandet. Ivar Svensson hade blivit helt övertygad om …

Ivar Svenssons donation för fattigdomsutredning Läs mer »

Ny bok om Anna Whitlock

Boken ”Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare” av Anders Johnson lanserades i augusti av Förlaget Näringslivshistoria. Anna Whitlock var en av pionjärerna i CSA – en kvinnosakskämpe, som verkade när det moderna Sverige tog form. I den skola som Anna grundade 1878 kom hon att införa många pedagogiska nyheter, som vi idag ser som självklara …

Ny bok om Anna Whitlock Läs mer »

Boktips: Att forma en ny tid

Den nyutkomna boken ”Att forma en ny tid” skildrar ett fyrtiotal kvinnor verksamma kring sekelskiftet 1900 – flera av dem ingick i CSA:s innersta krets. Gemensamt för dessa kvinnor är en inriktning mot vad vi kan kalla ett samhällspedagogiskt arbete. Inom sina skilda verksamhetsområden engagerade de sig på olika vis i att fostra, förändra och …

Boktips: Att forma en ny tid Läs mer »

Konferensen om socialt arbete vad gäller våld mot barn och vuxna i nära relationer

Den 5 oktober anordnades konferensen om socialt arbete vad gäller våld mot barn och vuxna i nära relationer. Över 1 400 personer hade anmält sig – ett rekord i CSA:s historia! Konferensens förmiddagsdel arrangerades av Centralförbundet för Socialt Arbete och eftermiddagsdelen av Sivin-Barn vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Förmiddagens talareFörmiddagen inleddes av Josefine Johansson, vice …

Konferensen om socialt arbete vad gäller våld mot barn och vuxna i nära relationer Läs mer »

Scroll to Top