Socionomutbildningen firar 100 år

Den 8 och 29 april 1920 fattade CSA:s styrelse två beslut som helt kom att förändra det sociala arbetet i Sverige: Upprättandet genom CSA:s försorg av ett institut för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning i Stockholm, samt en professur i nationalekonomi och socialpolitik vid Stockholms högskola. 

Ivar Svenssons donation för fattigdomsutredning

Den kände läkaren och rättighetsivraren Ivar Svensson var mannen bakom den första stora donationen till CSA, strax efter starten 1903. Han hade upplevt fattigdomen i sitt arbete vid serafimerlasarettet i Stockholm och diskuterat frågan med utländska experter. Syftet med donationen var att utreda fattigvården i in- och utlandet. Ivar Svensson hade blivit helt övertygad om …

Ivar Svenssons donation för fattigdomsutredning Läs mer »

Ny bok om Anna Whitlock

Boken ”Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare” av Anders Johnson lanserades i augusti av Förlaget Näringslivshistoria. Anna Whitlock var en av pionjärerna i CSA – en kvinnosakskämpe, som verkade när det moderna Sverige tog form. I den skola som Anna grundade 1878 kom hon att införa många pedagogiska nyheter, som vi idag ser som självklara …

Ny bok om Anna Whitlock Läs mer »

Boktips: Att forma en ny tid

Den nyutkomna boken ”Att forma en ny tid” skildrar ett fyrtiotal kvinnor verksamma kring sekelskiftet 1900 – flera av dem ingick i CSA:s innersta krets. Gemensamt för dessa kvinnor är en inriktning mot vad vi kan kalla ett samhällspedagogiskt arbete. Inom sina skilda verksamhetsområden engagerade de sig på olika vis i att fostra, förändra och …

Boktips: Att forma en ny tid Läs mer »

Konferensen om socialt arbete vad gäller våld mot barn och vuxna i nära relationer

Den 5 oktober anordnades konferensen om socialt arbete vad gäller våld mot barn och vuxna i nära relationer. Över 1 400 personer hade anmält sig – ett rekord i CSA:s historia! Konferensens förmiddagsdel arrangerades av Centralförbundet för Socialt Arbete och eftermiddagsdelen av Sivin-Barn vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Förmiddagens talareFörmiddagen inleddes av Josefine Johansson, vice …

Konferensen om socialt arbete vad gäller våld mot barn och vuxna i nära relationer Läs mer »

Presentation av föreläsare

Nu kan du ladda ner presentationen av de föreläsare som deltog under förmiddagen den 5 oktober. Konferensen om socialt arbete vad gäller våld mot barn och vuxna i nära relationer arrangerades av Sivin-Barn vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola och Centralförbundet för Socialt Arbete.

Boken Se helheten trycktes med CSA:s hjälp

I boken Se helheten – om framgångsfaktorer i socialt arbete ger författarna Titti Frisk Hagström och Lotta Persson sin bild av socialtjänstens uppdrag, utmaningar och yrkets nutid och framtid. Under 18 år arbetade de tillsammans i Botkyrka kommun och 2013 väcktes idén om att skriva något om sina tankar kring socialpolitiska frågor. Först blev det …

Boken Se helheten trycktes med CSA:s hjälp Läs mer »

Digital konferens om socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer? I fokus för den nationella konferensen om socialt arbete står socialtjänstens, civilsamhällets och andra aktörers insatser för: upptäckt utredning och bedömning skydd och stöd för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med …

Digital konferens om socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer Läs mer »

Beställ skriften ”Till det sociala arbetets försvar!” kostnadsfritt

I mars tvingades vi ställa in konferensen ”Till det sociala arbetets försvar!” på grund av coronapandemin, men nu har vi glädjen att presentera den skrift som vi skapade istället. I detta tredje nummer av CSA:s skriftserie diskuterar författarna de humanistiska värden som är viktiga att försvara men som idag hotas av den ökade individualiseringen och …

Beställ skriften ”Till det sociala arbetets försvar!” kostnadsfritt Läs mer »

CSA-bidrag till arbetet för samhällsplacerade barn

Knas hemma är en ideell ungdomsförening som jobbar med rättigheter för samhällsplacerade barn och ungdomar. Under 2019 och 2020 fick Knas hemma bidrag av CSA, bland annat för att utbyta kunskap och erfarenheter med organisationen Who Cares? Scotland. – Utbytet har varit jätteinspirerande, säger Anna Sabelström, verksamhetsledare på Knas hemma. Det har varit lärorikt att se …

CSA-bidrag till arbetet för samhällsplacerade barn Läs mer »

Scroll to Top