Dagens socionomer kunde kallats civilkuratorer

Del 6 i följetongen om den kommande CSA-antologin

Det har blivit dags för del 6 i följetongen om socionomutbildningen. Texten som skrivits av Arne Kristiansen handlar om socionomtitelns historia. När antologin kommer ut i september kan du läsa hela kapitlet, men tills dess får du hålla till godo med ett litet smakprov. Trevlig läsning!

Det sjätte kapitlet handlar om socionomtitelns historia och hur den varit en viktig del av socionomernas professionssträvanden. Kapitlet börjar med en beskrivning av hur de första studentkullarna på Socialinstitutet i början av 1920-talet startade en elevförening och senare en förening för dem som tagit examen.

Den första titel som användes var D.S.I., en förkortning för ”Diplomerad från Socialinstitutet”. Föreningen som startades 1923 fick därmed namnet Föreningen D.S.I. och i stadgarnas första paragraf står att föreningens viktigaste uppgift är att hävda diplomets värde på arbetsmarknaden.

Sociala och kommunala spörsmål

1925 startade Föreningen D.S.I. och elevföreningen på Socialinstitutet en tidskrift tillsammans, som skulle vara ett viktigt redskap för att positionera D.S.I:arna som profession. ”Sociala och kommunala spörsmål” gavs ut mellan åren 1925 och 1932 och använde sig av olika teman för att stärka professionen. Betydelsen av utbildade socialtjänstepersoner betonades och även utbildningens kvalitet lyftes fram – den var högskolemässig, även om Socialinstitutet inte formellt var en högskola.

1950 ändrades titeln till ”socionom”

I slutet av 1930-talet började alltfler DSI:are prata om behovet av en ny titel. Titeln D.S.I. ansågs gammalmodig och otymplig. Detta var början på en process som inte avslutades förrän 1950 då Föreningen D.S.I. antog ”socionom” som titel för dem som tagit examen på Socialinstitutet alternativt på något av de två nya socialinstitut, som startades i Göteborg 1944 och i Lund 1947. Det innebar också att föreningen fick namnet Sveriges Socionomförbund.

Det kunde ha blivit ”civilkurator”

Många namnförslag kom upp under diskussionerna. En del, som var seriösa på 1940-talet, kan framstå som smått lustiga idag. Faktum är att det var nära att den nya titeln blev ”civilkurator”, vilket idag inte låter särskilt relevant i jämförelse med ”socionom”. Men med tanke på att många etablerade titlar idag har prefixet ”civil”, så hade vi kunnat använda titeln civilkurator idag, om det inte vore för den knappa majoritet som föredrog ”socionom” på D.S.I:s årsmöte 1950.

Vår egen Kruegerkrasch

En intressant historia, som inte tidigare varit känd, höll på att rasera Föreningen D.S.I. Den förklarar också varför tidskriften Sociala och kommunala spörsmål lades ned ganska plötsligt 1932. Detta skedde samtidigt med Kreugerkraschen 1932, som skapade en allvarlig kris i Sveriges ekonomi. Det som skakade om Föreningen D.S.I. benämns av de inblandade för ”vår egen Kreugerkrasch”. Exakt vad konflikten handlade om kan du läsa i antologin när den kommer ut i september.

Följetong om den svenska socionomutbildningen

CSA publicerar regelbundet smakprov ur antologin ”Socionomutbildningen – då, nu och i framtiden” som finns att beställa hos bokhandlarna på nätet.

Publicerat den