Utmaningarna med att starta en ny socionomutbildning

Del 11 i följetongen om den kommande CSA-antologin

I följetongen om socionomutbildningen har det nu blivit dags att presentera Janicke Andersson, Helena Eriksson, Sara Högdin och Pernilla Ouis, som alla är verksamma vid Högskolan i Halmstad. Deras kapitel i den kommande antologin handlar om de utmaningar det kan innebära att inrätta en ny socionomutbildning. Hela texten kan du läsa i antologin ”Socionomutbildningen – då, nu och i framtiden” som finns att köpa i nätbokhandlarna. Här bjuder vi på en kort sammanfattning.

Hur ska en egentligen tänka i planeringen av en ny socionomutbildning som samtidigt ska bygga vidare på kunskap från de redan befintliga utbildningarna i landet? Den långa traditionen av samlad kunskap inom socialt arbete är naturligtvis relevant och värdefull vid uppstarten av en ny utbildning, men det går ju inte att oreflekterat bygga vidare på gamla traditioner. De kanske formulerades i en annan tid, en annan kontext och utan att fundera över hur de förhåller sig till nutida utmaningar. Vad är aktuellt och vad behöver förändras?

Tre slutsatser

Till följd av samhällets utveckling kan vi bland annat se en förändrad syn på vad som är sociala problem och vad som bör innefattas i det sociala arbetet. Vi kan också se att sociala problem byter arenor eller expanderar genom att de får fler arenor att spela på. Så vad är det för utmaningar som socionomer möter idag och vilka kommer att bli de stora utmaningarna i framtiden? Det här var ledfrågor i arbetet med att bygga vidare på den tidigare ackumulerade kunskapen från andra utbildningar.

När vi diskuterade dessa landade vi i tre slutsatser:

  1. Vi behöver ha ett intersektionellt perspektiv genom hela utbildningen.
  2. Vi behöver få med digitalisering som ett tydligt tema i utbildningen.
  3. Vi behöver ha med hållbart socialt arbete som tydligt temaområde i utbildningen.

Följetong om den svenska socionomutbildningen

CSA publicerar regelbundet smakprov ur antologin ”Socionomutbildningen – då, nu och i framtiden” som finns att beställa hos bokhandlarna på nätet.

Publicerat den