Dokumentation från forskarseminariet i Umeå 15-16 januari 2020

Se film från seminariet och ladda ner presentationer

Vi måste arbeta längre och pensionsåldern kommer också successivt att höjas. Men orkar vi, kan vi och vill vi? Det var några frågor som diskuterades på forskarseminariet i Umeå i januari 2020. Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen.

7 minuter – Förlängt arbetsliv – utmaningar, möjligheter och konsekvenser

Se seminariets samtliga föreläsningar på UR Play:

Tema: Förlängt arbetsliv – förutsättningar, utmaningar och konsekvenser (urplay.se)

Seminariet inleds av Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg.

Ladda ner presentationer

Lisa Laun Livslängd, arbete, pension
Lisa Launs presentation

Ole Settergren Vårt pensionssystem – hur tänkte vi, hur blev det?
Ole Settergrens presentation

Kirk Scott Att förlänga arbetslivet. Kan vi arbeta längre?
Kirk Scotts presentation

Isabelle Hansson Pensioneringsprocessen
Isabelle Hanssons presentation

Mikael Stattin Betydelsen av arbetsförhållanden för anställdas pensionspreferenser. En studie av hälso- och sjukvårdspersonal
Michael Stattins presentation

Maria Albin Ska alla behöva arbeta längre?
Maria Albins presentation

Bengt Järvholm Sjukfrånvaro över tid – exempel från bygghälsokohorten
Bengt Järvholms presentation

Sara Kjellsson Klass, kön och etnicitet i ett förlängt arbetsliv
Sara Kjellssons presentation

Eskil Wadensjö Hur skyddar välfärdssystemen vid ett förlängt arbetsliv?
Eskil Wadensjös presentation

Per H. Jensen Effekter av pensionsreformer i Danmark
Per H. Jensens presentation

De två dagarna avslutas med ett panelsamtal på temat: Ett förlängt arbetsliv – önskvärt och möjligt?

Läs mer om forskarseminariet i Umeå 15-16 januari 2020

Publicerat den