Filmade intervjuer – socionomer berättar om utbildningen

Under konferensen ”Socionomutbildningen 100 år” varvades föreläsningarna med både korta och lite längre filmade intervjuer. Här reflekterar sju socionomer kring utbildningen och vad den har betytt.

Se längre interjuver med Ulla Pettersson och Thage G. Peterson

Medverkande:
Thage G. Peterson (f.d. statsråd, riksdagens talman)
Ulla Pettersson (praktiker, forskare, universitetslektor, professor)
Lotta Persson (f.d. socialchef och ordförande för Föreningen Sveriges socialchefer)
Elis Envall (f.d. president IFSW, ordförande för Bång stiftelse)
Peter Andersson (socionom, fil. dr. i socialt arbete och legitimerad psykoterapeut)
Angelica Forsell (socionom som examinerades 2021)

Längre intervjuer

Ulla Pettersson
Thage G. Peterson


Publicerat den