Sara Zoric forskar om samtidig psykisk ohälsa och missbruk

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) utsågs i år till CSA:s hedersstipendiat. Vi ställde några frågor till Sara Zoric, som är en av FYS 30 doktorander. Hon forskar om hur det är att leva med samtidig psykisk ohälsa och missbruk och varvar forskningen med sin halvtidstjänst som enhetschef inom funktionsstöd på Socialtjänsten i Nybro kommun.

Hur kom det sig att du började forska om det här ämnet?
– Jag möter många som tillhör den här gruppen i mitt jobb på Socialtjänsten och det var där som idén växte fram. De har komplexa behov och det känns viktigt att få ta del av deras upplevelser och berättelser. Det finns en del nationell och internationell forskning på det här ämnet, men inte så mycket som fokuserar på vardagsliv, vändpunkter och återhämtningsprocesser. Min första artikel är redan publicerad och handlar om hur samtidig psykisk ohälsa och missbruk i vardagslivet beskrivs av personerna själva. Den andra artikeln är ett pågående arbete och handlar om vändpunkter i återhämtningsprocessen gällande samtidig psykisk ohälsa och missbruk.

Hur genomför du dina studier?
– Jag har intervjuat 12 vuxna för att få ta del av deras berättelser och erfarenheter av samtidig psykisk ohälsa och missbruk. Det fanns inga krav om att deltagarna måste vara drogfria för att delta i studien. Däremot har alla själva uppfattningen att de lever med psykisk ohälsa och för att få vara med skulle de ha beviljats bistånd eller insatser från Socialtjänsten.

Varför är den här forskningen viktig?
– Dels för att de här personernas upplevelser ska komma fram, dels för att Socialtjänsten ska få ökad förståelse för hur den här gruppen själva beskriver sitt vardagsliv och sina återhämtningsprocesser, för att kunna stödja dem i vardagen.

Har du dragit några slutsatser än?
– En slutsats från den första artikeln, som är färdig, är att vardagslivet präglas av den samtidiga psykiska ohälsan och missbruket. Vardagslivet är strukturerat därefter och vissa delar blir lidande, som jobb och att sköta ett hushåll till exempel. Istället ersätts sådana strukturer av exempelvis missbruk, omvänd dygnsrytm eller att man inte sköter kosten. Flera av deltagarna har också upplevelser av utsatthet på olika sätt. Många gånger började den redan i barndomen och har följt med upp i vuxenlivet. Det kan handla om missbruk i familjen, eller fysiskt och psykiskt våld. I vuxenlivet kan utsattheten exempelvis handla om att leva med begränsad ekonomi, hemlöshet och erfarenheter av våld.

Kan du dela med dig av några citat ur berättelserna?
– Jag kallar samspelet mellan psykisk ohälsa och missbruk för en slags tvåenighet och det har flera personer beskrivit:

”Jag tänkte säga det …. Det… Jag säger inte att det är så i alla fall men i många fall är det nog så att psykisk ohälsa och missbruk går lite hand i hand. ”

”Sedan var det bara tunga droger va, helst heroin va. De… Och ju äldre jag blev och ju svårare för mig det var att hitta en hållbar drogfrihet och ett mående som jag kunde liksom, där jag kunde stå ut med mig själv…”

Det här är ett citat som mer är förknippat med vardagslivet:

”Men knarket var väl det som höll en vid liv egentligen. Men…”

Är det något som har förvånat dig?
– Nja, inte direkt förvånat, snarare har det varit väldigt intressant att få ta del av deras berättelser, hur deras livssituation har sett ut eller ser ut.

Här kan du läsa mer om Sara Zoric forskning:
https://forskarskolanfys.se/ufaqs/berattelser-om-att-leva-med-samtidig-psykisk-ohalsa-och-missbruk/

Publicerat den