Digital konferens om socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer? I fokus för den nationella konferensen om socialt arbete står socialtjänstens, civilsamhällets och andra aktörers insatser för:

  • upptäckt
  • utredning och bedömning
  • skydd och stöd för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer
  • samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med våld och ta ansvar för våldets konsekvenser.

Konferensen är kostnadsfri!
Datum: 5 oktober 2020 Tid: 09.00-12.00 (Föreläsningar) 13.15-16.00 (Seminarier)

PROGRAM 09.00-12.00

Förmiddagen modereras av Maria Eriksson, professor Ersta Sköndal Bräcke högskola

Inledning
Josefine Johansson, vice ordförande CSA

Våld mot barn och samhällets insatser – Vad vet vi och vad behöver vi lära mer om?
Carl Göran Svedin, professor Ersta Sköndal Bräcke högskola

Våld mot kvinnor och våld i nära relationer – Vad vet vi och vad behöver vi lära mer om?
Margareta Hydén, professor Stockholms universitet

Den nationella strategin för att förebygga mäns våld mot kvinnor – Hur långt har vi kommit och vart är vi på väg?
Föreläsare från Jämställdhetsmyndigheten.

Ett svenskt och internationellt perspektiv på våld mot barn och vuxna i nära relationer
Marianne Hester, professor Bristol University

PARALLELLA SEMINARIER 13.15-16.00

Seminarierna administreras av Ersta Sköndal Bräcke högskola.

KONFERENSENS UPPLÄGG

Konferensen som arrangeras av Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) sänds digitalt och består av två delar. Under konferensens huvuddel (kl. 09.00-12.00) behandlas konferensens teman av inbjudna föreläsare. Därefter följer en seminariedel (kl. 13.15- 16.00) som genomförs i realtid via Teams och administreras av Ersta Sköndal Bräcke högskola. Forskare och företrädare för olika verksamheter presenterar då resultat från utvecklingsprojekt och aktuell forskning.

Publicerat 20 september 2020.

Publicerat den