Digital konferens om socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer

Publicerat den

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer? I fokus för den nationella konferensen om socialt arbete står socialtjänstens, civilsamhällets och andra aktörers insatser för:

  • upptäckt
  • utredning och bedömning
  • skydd och stöd för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer
  • samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med våld och ta ansvar för våldets konsekvenser.

Konferensen är kostnadsfri!
Datum: 5 oktober 2020 Tid: 09.00-12.00 (Föreläsningar) 13.15-16.00 (Seminarier)

PROGRAM 09.00-12.00

Förmiddagen modereras av Maria Eriksson, professor Ersta Sköndal Bräcke högskola

Inledning
Josefine Johansson, vice ordförande CSA

Våld mot barn och samhällets insatser – Vad vet vi och vad behöver vi lära mer om?
Carl Göran Svedin, professor Ersta Sköndal Bräcke högskola

Våld mot kvinnor och våld i nära relationer – Vad vet vi och vad behöver vi lära mer om?
Margareta Hydén, professor Stockholms universitet

Den nationella strategin för att förebygga mäns våld mot kvinnor – Hur långt har vi kommit och vart är vi på väg?
Föreläsare från Jämställdhetsmyndigheten.

Ett svenskt och internationellt perspektiv på våld mot barn och vuxna i nära relationer
Marianne Hester, professor Bristol University

PARALLELLA SEMINARIER 13.15-16.00

Seminarierna administreras av Ersta Sköndal Bräcke högskola.
Programmet finns på högskolans webbplats

KONFERENSENS UPPLÄGG

Konferensen som arrangeras av Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) sänds digitalt och består av två delar. Under konferensens huvuddel (kl. 09.00-12.00) behandlas konferensens teman av inbjudna föreläsare. Därefter följer en seminariedel (kl. 13.15- 16.00) som genomförs i realtid via Teams och administreras av Ersta Sköndal Bräcke högskola. Forskare och företrädare för olika verksamheter presenterar då resultat från utvecklingsprojekt och aktuell forskning.

Publicerat 20 september 2020.