Konferens: Socialt arbete och socialpolitik – 20 mars 2018

Datum: 20 mars 2018
Tid: 13:00-17:00
Plats: Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, Stockholm.
Lokal: Axel Wennergren
Anmäl dig här: Konferensen är fullsatt och det går inte längre att anmäla sig! 

Sista anmälningsdag: 6 mars 2018

Direkt i anslutning till konferensen bjuds det på mingel med snittar kl 17:00 – 18:00.

Centralförbundet för Socialt Arbete bjuder in till konferensen

SOCIALT ARBETE OCH SOCIALPOLITIK

Den 20 mars 2018 är Den internationella socialarbetardagen – World Social Work Day. Den äger alltid rum den 3:e tisdagen i mars månad världen över och vill lämna viktiga budskap till regeringar, myndigheter och omgivningen om det sociala arbetets betydelse och vikten av social rättvisa och mänskliga rättigheter. I Sverige har det sociala arbetet växt fram i nära anknytning till socialpolitiken och dessa band är viktiga att upprätthålla i dagens samhälle om vi ska lösa de sociala problem vi står inför. Vid konferensen medverkar bland andra kapitelförfattare i CSA:s nyutgivna bok Socialt arbete och socialpolitik – om Centralförbundet för socialt arbete och dess betydelse. Alla deltagare får ett ex av boken.

UR PROGRAMMET

  • Bostadsfrågan – en angelägenhet för socialpolitiken
  • Kriminalitet som socialt problem
  • Den sociala barnavården
  • Utbildning inom socialt arbete

Bland föreläsarna kan nämnas Gunvor Andersson, professor i socialt arbete, Linda Lindblom, Brottsförebyggande rådet, Roger Qvarsell, idéhistoriker, Hans Swärd, professor i socialt arbete och Kerstin Thörn, universitetslektor i idéhistoria.

Moderator: Josefine Johansson, Akademikerförbundet SSR

Välkommen med din anmälan senast den 6 mars. Konferensen är kostnadsfri.  Platsen kan överlåtas. Bokad men ej utnyttjad plats debiteras 500 kr. Vid frågor info@csa.se.

Publicerat den