My Eriksson

Vilket område jobbar du med?

Socialtjänsten, myndighet/utredning barn – och unga.

Hur länge har du gjort det?

Ca 20 år

Vad är viktigt för dig i det sociala arbetet med människor?

För mig är det viktigt att det finns tid till samtal med barn/unga, föräldrar och andra vuxna som vi möter i det dagliga arbetet. Mötet är viktigt för däri ligger en stor del av möjligheten att få en bild av en familjs situation och att vid behov starta en förändringsprocess som gör skillnad.

Publicerat den