Kort om fantastiska Ruth Wächter

  • Ruth Wächter föddes i Oldenburg i Tyskland 1921 och lyckades ta sig från Nazityskland till Danmark strax före krigsutbrottet. Därefter flydde hon till Sverige i en fiskebåt. 
  • Ruth hade erfarenhet av de mest hemska samhälleliga förtryck som vi känner i modern historia.
  • Själv räknade Ruth med att hon hade 39 olika okvalificerade arbeten innan hon kom in på Socialhögskolan i Stockholm. Sedan dess hade hon många viktiga positioner inom det sociala arbetet. 
  • Ruth arbetade inom Stockholms Barnavårdsnämnd, Stockholms socialförvaltning och vid FoU-byrån i Stockholms kommun. Hela tiden drev hon frågor om forsknings- och utvecklingsarbete inom den sociala sektorn och kämpade för  de mest utsatta. 
  • Efter sin pensionering var Ruth ordförande i FORSA, Förbundet för forskning i socialt arbete.
  • I flera år tillhörde Ruth Wächter seminariegruppen vid forskarutbildningen på Socialhögskolan i Lund och 2005 utsågs hon till hedersdoktor vid Lunds universitet.
  • 1983 var Ruth en av de första som fick ta emot CSA:s hedersstipendium.

Källa:
Rosmari Eliasson-Lappalainen, artikeln ”Ruth Wächter – socionom 1955, filosofie hedersdoktor vid Lunds universitet 2005” i tidskriften ”Socionomens-forskningssupplement-nr-18”, sid 29-35.

Publicerat den