Febrilt inför utbildningsstarten

FOTOGRAFI Myntgatan 4, hörnet mot Myntgränd: Gamla Polishuset. 1909-1909 FOTOGRAF: Larssons, Ateljé. Larssons Ateljé BILDNUMMER: C 881 Stadsmuseet i Stockholm

Den 10 december för 100 år sedan pågick ett febrilt arbete inom CSA. Om bara en månad skulle idén sjösättas som pionjärerna kämpat för sedan starten 1903. Den första sekulära utbildningen för socialpolitik och socialt arbete skulle starta i Sverige den 10 januari 1921!

Förväntansfullt inför starten
In i det sista arbetade man med att anta studenter, lägga upp scheman och ställa i ordning lokalerna på Myntgatan 4 i Stockholm. Förväntningarna var stora, inte minst hos Karin Fjällbäck Holmgren och Kerstin Hesselgren som var initiativtagare och pådrivare. Även lärarna var naturligtvis förväntansfulla, för att inte tala om studentkullen som var först ut och på väg att forma och professionalisera ett helt nytt fält.

I stadgan för utbildningen stod följande:
”Sätt till inträde som lärjunge vid institutet äga, till det för varje läsår fastställda, antalet män och kvinnor, vilka finnas äga tillräcklig underbyggnad och mogenhet för att tillgodogöra sig undervisningen. Vid urvalet av lärjungar skall hänsyn tagas till såväl boklig bildning som praktisk erfarenhet”.

Foto: Larssons Ateljé, 19 september 1909, Objekt-ID: Stockholms stadsmuseum
Fotonummer C 881.

Publicerat den