CSA:s styrelse

Styrelsens sammansättning 2021/2022

Ordinarie ledamöter

 • Alexandru Panican, FORSA
 • Anders Arnsvik, Stiftelsen Birkagården
 • Anna Lilja Qvarlander, SKR
 • Anna Whitaker, Ersta Sköndal Bräcke Högskola
 • Camilla Svenonius, Verdandi
 • Cecilia Sjölander, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
 • Elin Hågeby Caicedo, Maskrosbarn
 • Graham Owen, FSS
 • Hampus Andersson, LO/Kommunal
 • Hans Swärd (ordförande)
 • Jenny Pira, RFHL
 • Fredrik Hjulström, SACO/SSR
 • Birgitta Gunneflo, FVO
 • Sara Kristensson, CAN
 • Stefan Carlenius (kassaförvaltare)

Suppleanter

 • Anthony Illes, RFHL
 • Linn Eriksson, FVO
 • Martin Börjeson, Ersta Sköndal Bräcke Högskola
 • Niklas Eriksson, SKR
 • Simon Beijer Lind, Stiftelsen Birkagården
 • Theres Andreasson, Verdandi
 • Therése Eriksson, Maskrosbarn
 • Åsa Lundström Mattsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset