CSA:s styrelse

Styrelsens sammansättning 2022/2023

Ordinarie ledamöter

 • Alexandru Panican, FORSA
 • Anders Arnsvik, Stiftelsen Birkagården
 • Anna Lilja Qvarlander, SKR
 • Anna Whitaker, Marie Cederschiöld Högskola
 • Camilla Svenonius, Verdandi
 • Cecilia Sjölander, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
 • Graham Owen, FSS
 • Hampus Andersson, LO/Kommunal
 • Hans Swärd (ordförande)
 • Fredrik Hjulström, SACO/SSR
 • Sara Kristensson, CAN
 • Stefan Carlenius (kassaförvaltare)

Suppleanter

 • Martin Börjeson, Marie Cederschiöld Högskola
 • Mia Sundelin, CAN
 • Niklas Eriksson, SKR
 • Lena Holmlund, FSS
 • Åsa Lundström Mattsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset