Filmade intervjuer från Forskarseminarium i Umeå 2019

Forskarseminarium i Umeå 16-17 januari 2019 anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Längst ner finner du powerpoint-presentationer


Forskaren Tora Nord berättar om sin avhandling Arbete som rättighet eller skyldighet för personer med funktionsnedsättning. Tora Nord menar bland annat att det skett en förskjutning mot att arbetet mer blir en skyldighet än en rättighet även för personer med funktionsnedsättning.

Forskaren Björn Hvinden har medverkat i ett internationellt forskningsprojekt om vad ett aktivt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning kan betyda. I studien konstateras bland annat att det är stora skillnader i hur långt änderna kommit i arbetet med att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

Forskaren Sara Hultqvist berättar om sin avhandling ”Att göra aktivitetsersättning”. En av hennes slutsatser är att det så kallade deltagandemålet i reformen från 2003 alltmer handlar om arbete på arbetsmarknaden.

Sophie Karlsson anser att det skett en tillbakagång när det gäller funktionsnedsattas rättigheter. Hon och Funktionsrätt Sverige är också starkt kritiska till LSS-utredningen.

Ladda ner powerpoint-presentationer

Publicerat den