Forskarseminarium i Umeå 16-17 januari 2019

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Årets tema är funktionsnedsättning i arbetsliv och välfärd

Plats

Peterson-Bergersalen i Umeå Folkets Hus, Vasagatan 15, Umeå.

Arrangörer

Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Syfte

Syftet med seminariet är att sprida kunskap och att stimulera till ny forskning, samt att stimulera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom socialförsäkringsområdet.

Antal deltagare

Det totala antalet platser är begränsat till cirka 90. Hälften av platserna är reserverade för forskare.

För forskare och doktorander

Forte och CSA har anslagit medel för att möjliggöra för forskare och doktorander att delta. Denna kategori deltagare kommer inte att debiteras några kostnader för seminariet (inkl. måltider), hotell och resa om bokning sker genom seminariearrangören. Vid avvikande rese/hotellbokning debiteras eventuell överskjutande kostnad.

Seminarieavgift

För övriga deltagare gäller en seminarieavgift om SEK 4000 exkl. moms.
Avgiften inkluderar luncher, för- och eftermiddagskaffe samt middag.
Hotell, resa och transfer ingår inte.

Hotell & Resa

Bokning av hotell och resa görs via den länk som bifogas anmälningsbekräftelsen som sänds ut senast vecka 46. Bokningsavgift tillkommer med 10 % på nettokostnaden.
Seminariearrangörerna har bokat Comfort Hotel Winn, Skolgatan 62.
Pris per enkelrum och natt: SEK 915 exkl. moms. Frukost ingår. Priset för hotell gäller om bokning sker genom seminariearrangören.
Pris för flyg som anges vid bokning gäller endast angiven resa. Vid avvikande resebokning kan eventuell överskjutande kostnad komma att debiteras. Sker bokning senare än angivet datum (30 november) betalas eventuell överskjutande kostnad av deltagaren.

Kostnader

Kostnader för deltagare vilka inte är knutna till universitet kommer att debiteras respektive organisation i efterhand. Var vänlig ange faktureringsadress samt ev. kostnadsställe och attestant vid anmälan.

Anmälan

Anmälan är bindande och ska vara Försäkringskassans huvudkontor tillhanda senast den 26 oktober 2018. På grund av det begränsade antalet platser är det ett naturligt krav att alla deltagare är med hela tiden under de båda dagarna. Till anmälan

Bekräftelse

Plats kan inte garanteras då antalet är begränsat. Information om man har fått plats sänds ut senast under vecka 46.

För fullständigt program (uppdateras löpande) besök www.forsakringskassan.se

Information

Jenny Mann, jenny.mann@forsakringskassan.se eller tel. 010-116 92 84

Publicerat den