Forskarseminarium i Umeå 15-16 januari 2020

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Årets tema är Förlängt arbetsliv – förutsättningar, utmaningar och konsekvenser

Vi välkomnar som vanligt doktorander, forskare, företrädare från departement samt verksamma inom socialförsäkringen till vårt seminarium. Seminariet anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Seminariet inleds av Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg.

Dagarna kommer bland annat innehålla presentationer med följande innehåll:

Lisa Laun Livslängd, arbete, pension

Ole Settergren Vårt pensionssystem – hur tänkte vi, hur blev det?

Kirk Scott Hur länge behöver vi arbeta?

Isabelle Hansson Pensioneringsprocessen

Mikael Stattin Pensionspreferenser och motiv till arbete efter 65

Maria Albin Ska alla behöva arbeta längre?

Bengt Järvholm Sjukfrånvaro över tid – exempel från bygghälsokohorten

Sara Kjellsson Klass, kön och etnicitet i ett förlängt arbetsliv

Eskil Wadensjö Hur skyddar välfärdssystemen vid ett förlängt arbetsliv?

Per H. Jensen Effekter av pensionsreformer i Danmark

De två dagarna avslutas med ett panelsamtal på temat: Ett förlängt arbetsliv – önskvärt och möjligt?

Program

Seminarieprogram

Information

Praktisk information

Anmälan

Anmälan är bindande och ska vara Försäkringskassan tillhanda senast den 25 oktober 2019. På grund av det begränsade antalet platser är det ett naturligt krav att alla deltagare är med hela tiden under de båda dagarna.

Plats kan inte garanteras då antalet är begränsat. Information om man har fått plats sänds ut senast under vecka 46.

Intresseanmälan

Lämna intresseanmälan (www.survey-xact.dk)

Kontakt

Vid frågor kontakta Jenny Mann
jenny.mann@forsakringskassan.se, 010-116 92 84

Publicerat den