Se våra seminarier från Almedalen

Om du missade CSA:s seminarier kan du se dem här i efterhand.

Seminarierna är tillgängliga till och med 2024-07-28

Akilleshälar i socialt arbete och socialpolitik
Kan rättigheter som är villkorade och skenbara bli ett koncept som motarbetar välfärdsstaten?
Förebyggande arbete gällande ANDTS, psykisk ohälsa och ungdomskriminalitet – vinster med samverkan?
Varför har inte alla barn rätt till upprättelse när deras rättigheter kränks?

Presentationerna:

Publicerat den