Socionomutbildningen firar 100 år

Den 8 och 29 april 1920 fattade CSA:s styrelse två beslut som helt kom att förändra det sociala arbetet i Sverige: 
Upprättandet genom CSA:s försorg av ett institut för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning i Stockholm, samt en professur i nationalekonomi och socialpolitik vid Stockholms högskola. 

Scroll to Top