Du kan söka medel ur våra fonder

Överläkare Ivar Svensson donerade 1904 en stor summa pengar till CSA, med motiveringen: ”Det är av yttersta vikt att kartlägga de fattigas livsförhållanden och fattigdomen som socialt problem”. Tack vare hans och andras donationer har CSA kunnat arbeta med den sociala frågan sedan dess.

Glädjande nog har vi lyckats väl med att förvalta pengarna under åren. Det har lett till att vi kan dela ut stipendier och bidrag till människor och verksamheter som arbetar för utveckling och utbildning på det sociala arbetets område.

Gör så här

Ansök

Ansök genom att fylla i det här formuläret. Tyvärr har vi inte möjlighet att behandla ansökningar som kommit in på annat sätt. 

Sista ansökningsdag

Vi behöver din ansökan senast 1 februari respektive 1 oktober.

Besked

Vi hör av oss med besked så snart vi har gått igenom alla ansökningar och fattat beslut om vilka som får bidrag. Förhandsbesked kan inte lämnas.

Att söka bidrag hos Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA)

CSA beviljar medel ur egna och förvaltade fonder som kom till i början av 1900-talet. Gemensamt för dem är att de beviljade medlen ska inspirera till att öka och sprida kunskaper med relevans för socialpolitik och socialt arbete, i syfte att motverka sociala problem.