Årets hederspristagare: FYS!

Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett stipendium till någon person eller organisation som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken, eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet.

Till 2024 års hedersstipendiat har utsetts Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS).

Utifrån socialt arbetes relativt korta historia som forskarämne tillsammans med den kraftiga expansionen av socionomutbildningen de senaste årtiondena har disputerade i ämnet till stor del rekryterats vid lärosätena och därför stannat kvar i universitetsvärlden. Det har bidragit till att mycket få personer med forskningskompetens inom socialt arbete finns inom socialtjänsten idag, vilket har försvårat samverkan mellan forskning (lärosäten) och praktik (socialtjänst).  Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) är en satsning för att råda bot på detta problem och finansieras av Forte.

För att öka kompetensen samt främja långsiktig kunskapsbildning i socialtjänsten bedriver forskarskolan behovsinriktad och praktiknära forskning.

Lunds– och Malmö universitet har tillsammans ansvaret för att driva forskarskolan i partnerskap med Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Mellan 2019 och 2021 antogs 30 yrkesverksamma inom socialtjänsten till doktorandstudier på halvtid i forskarskolan.

Forskarskolan drivs i nära samarbete med arbetsgivaren och kontinuerlig karriärplanering för den forskarstuderande medarbetaren och kunskapsdelning är hörnstenar i forskarskolans verksamhet. Genom deltagandet får hela arbetsplatsen löpande tillgång till den kunskap som produceras inom forskarskolan men också kunskap kring hur forskning bedrivs.

Publicerat den