CSA-bidrag till arbetet för samhällsplacerade barn

Knas hemma är en ideell ungdomsförening som jobbar med rättigheter för samhällsplacerade barn och ungdomar. Under 2019 och 2020 fick Knas hemma bidrag av CSA, bland annat för att utbyta kunskap och erfarenheter med organisationen Who Cares? Scotland.

– Utbytet har varit jätteinspirerande, säger Anna Sabelström, verksamhetsledare på Knas hemma. Det har varit lärorikt att se hur Who Cares? Scotlandarbetar med påverkansfrågor för att ta bort tabun och stigman i samhället för placerade barn och ungdomar.

En kärleksmanifestation i Stockholm

Under en sommarvecka 2019 deltog Knas hemma i ett ”Summer Camp” i de skotska högländerna, med bland annat föreläsningar och workshops. I oktober samma år var de också med i kärleksparaden i Glasgow. Nu planerar Knas hemma en kärleksmanifestation i Stockholm, med bidrag från CSA.

– De har kommit så otroligt mycket längre i Storbritannien än vad vi gjort i Sverige, förklarar Anna. Våra ungdomar blir fortfarande bemötta med att de är problembarn. ”Varför bor du i den där familjen? Vad har du gjort för fel? Är du missbrukare?” Det vill vi förändra! Och även om Knas hemma redan gör väldigt mycket bra, så finns det många goda internationella exempel att ta del av och samarbeta kring.

Publicerat den