Ny antologi i höst!

Photo av Dickens Sikazwe på Unsplash

I år har CSA funnits i 120 år och vi fortsätter oförtrutet, bland annat med uppdraget att sprida kunskap om den sociala frågan och det sociala arbetet. Antologin ”Om akilleshälar i välfärd, socialpolitik och socialt arbete” publiceras under hösten och handlar om de omvälvande krafter som utmanar välfärden, socialpolitiken och det sociala arbetet.

Det här en del av innehållet:

”Selektiva behovsprövade trygghetssystem visavi universella och generella rättighetssystem”. Av Hans Swärd.

”Från en historisk ”förebyggande” kongress till vår tids ”förebyggande” socialpolitik – om akuta vis à vis förebyggande insatser”. Av Sara Hultqvist och Jörgen Lundälv.

”De utsatta barnen och ”de andra” – om konfliktytor och intressemotsättningar i den sociala barnavården”. Av Tommy Lundström och Marie Sallnäs.

 ”Om tvånget i socialt arbete”. Av Lena Hübner

”Socialtjänstens allt glesare maskor – Trettio år av nyliberal förvaltningspolitik”. Av Staffan Johansson.

”Välfärdsstatens akilleshäl – rättigheter”. Av Alexandru Panican.

”Bundsförvanter vittnar”. Av Susanna Alakoski

Photo by Dickens Sikazwe on Unsplash

Publicerat den