Kvinnorna i CSA

Kvinnorna i CSA:s historia har varit riktiga pionjärer, på lite olika sätt. De flesta var änkor eller ogifta och hade därför möjlighet att använda sin energi till det som de ansåg var viktigt. Kvinnorna jobbade hårt, ofta i motvind, under en tid då kvinnor inte ens hade hunnit få rösträtt. Genom att bilda nätverk blev de starka nog att driva genom sina mål och krav.