Ansök om bidrag

Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) prövar och delar ut bidrag från de fonder som förvaltas av CSA. Sista ansökningsdag är den 1 februari och den 1 oktober.

Skicka bara med bilagor som är viktiga för bedömningen, som exempelvis konferensprogram. Om det är en organisation eller förening som söker; skicka då in stadgar, verksamhetsberättelse, årsredovisning och underskrift av firmatecknare. Vi kan tyvärr inte bedöma ofullständiga eller för sent inskickade ansökningar.