Ökad kunskap

Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) arbetar för att på olika sätt bidra till utvecklingen av framgångsrikt socialt arbete. Förbundet ger bland annat ut socialvetenskapliga publikationer, ordnar konferenser, uppmuntrar socialpolitisk forskning och håller kontakten med utländska forskare och organisationer.

CSA:s hedersstipendium

Varje år sedan 1982 delar CSA ut en hedersutmärkelse till en person eller organisation som på ett framstående sätt har bidragit till att utveckla det sociala arbetet.

Våra böcker

Ett av CSA:s mål är att sprida kunskap om den sociala frågan. Det gör vi bland annat genom att publicera böcker som belyser olika aspekter av frågan.

Konferenser

Här samlar vi dokumentation från föreläsningar och konferenser.

Läs gärna mer om oss:

CSA idag

Mer än ett sekel senare arbetar CSA för att på olika sätt bidra till utvecklingen av framgångsrikt socialt arbete. Förbundet ger bland annat ut socialvetenskapliga publikationer, delar ut stipendier, ordnar konferenser, uppmuntrar socialpolitisk forskning och håller kontakten med utländska forskare och organisationer.

Det handlar om kunskap

Att sprida kunskap blev tidigt kärnan i verksamheten och det är fortfarande en av de viktigaste delarna. Under åren har CSA tagit initiativ till åtskilliga undersökningar för att kartlägga sociala problem. Resultaten har sedan legat till grund för krav på reformer och inrättandet av nya myndigheter.

Ett kvinnoinitiativ

CSA blev snabbt en samlingspunkt för människor som var intresserade av sociala reformer och i början av 1900-talet fanns ett 70-tal medlemsföreningar. Av dessa var många kvinnodominerade organisationer och från början var CSA ett kvinnoinitiativ.

Startade Sveriges första Socialhögskola

1921 startade CSA Socialinstitutet i Stockholm och började ge kurser i socialt arbete. Detta kan ses som landets första Socialhögskola.

Fördjupa dig i CSA:s historia

Socionomutbildningen firar 100 år

Den 8 och 29 april 1920 fattade CSA:s styrelse två beslut som helt kom att förändra det sociala arbetet i Sverige.

Socialt arbete i mer än 100 år

Centralförbundet för Socialt arbete bildades 1903 som ett samarbetsorgan för föreningar med socialt progressiva idéer. 

Ordföranden genom tiderna

Ernst Beckman var CSA:s förste ordförande. Efter studier och utlandsvistelser blev han 1880 redaktör och utgivare av…

Kvinnorna i CSA

Kvinnorna i CSA har varit riktiga pionjärer. De flesta var änkor eller ogifta och hade därför möjlighet att använda sin energi till det som de ansåg var viktigt.