Integritetspolicy – så skyddar vi dina personuppgifter

Din integritet är viktig för CSA och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi skyddar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd.

Syftet med integritetspolicyn

Syftet med vår integritetspolicy är att säkerställa att Centralförbundet för socialt arbete, CSA (802000-5578) hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.
Personuppgifter är all information som kan kopplas till dig, till exempel namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, bild och IP-adress.

Vilka personuppgifter hanterar vi och varför?

I det här avsnittet förklarar vi hur CSA hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

När du söker bidrag

När du söker bidrag (från de av CSA förvaltade fonderna Stiftelsen Svenska socialvårdsförbundets samfond, Stiftelsen Axel Hirschs fond och Cassels fondmedel) så behöver vi få tillgång till en del nödvändig information om dig. Det gäller följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

  • Ditt namn (och namn på medsökande), kontaktuppgifter till dig och din arbetsplats/arbetsgivare (adress, e-post, telefonnummer), samt personnummer och bilagor som förväntas ingå i ansökan.Genom att skicka in en bidragsansökan till oss samtycker du till vårt sätt att behandla dina uppgifter.
    Lagringstid: Personuppgifter som lämnas i samband ansökan sparas bara under den tid som krävs för administration av ansökan. Högst 2 år.

När du anmäler dig till seminarium eller konferens

När du anmäler dig till seminarium eller konferens, som CSA anordnar, så behöver vi få tillgång till en del nödvändig information om dig. Det gäller följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

  • Ditt namn, e-post, önskemål om kost, samt övrig information som krävs för anmälan.Genom att anmäla dig till ett seminarium eller en konferens samtycker du till vårt sätt att behandla dina uppgifter.
    Lagringstid: Personuppgifter som lämnas i samband anmälan sparas bara under den tid som krävs för administration av anmälan. Högst 2 år.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används som underlag för CSA:s styrelse vid granskning och beslut av ansökningar. CSA säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på info@csa.se.

  • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
  • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
  • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är CSA:s styrelse
E-post: info@csa.se

Tillämpning och revidering

CSA:s styrelse ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov. Styrelsen är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Organisation och ansvar

CSA:s styrelse har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy.