Anna Whitlock, Kerstin Hesselgren och socialpolitiken

Anders Johnson är författaren bakom böckerna om Anna Whitlock och Kerstin Hesselgren – två kvinnor som betytt mycket för CSA och det sociala arbetet. Anders var på plats under CSA:s styrelsemöte i september och vi passade på att ställa några frågor.

Varför har du skrivit om just Anna Whitlock och Kerstin Hesselgren?
— Jag har skrivit om liberal kvinnohistoria tidigare, kände till Anna Whitlock väl och när dramaserien ”Fröken Frimans krig” visades på SVT blev jag inspirerad. När jag skrev om Anna såg jag hennes nära kopplingar till Kerstin Hesselgren och bestämde mig för att skriva om även henne. Det gick alltså från tv-serien till Anna och fram till Kerstin.

Hur skulle du sammanfatta böckerna?
— Det är 20 års skillnad mellan Anna och Kerstin, så böckerna handlar nästan om två generationer, även om de överlappar. Både Anna och Kerstin var ledande kvinnliga nätverksbyggare bland reformsinnade stockholmare. Tillsammans står de för 75 års reformarbete i Stockholm, vad gäller en kombination av utbildning och socialpolitik. Anna Whitlock var primärt lärare och intresserad av utbildning som ett medel i socialpolitiken, medan Kerstin Hesselgren primärt var socialpolitiker och intresserad av utbildningsfrågor.

Berätta om deras tid i CSA
— CSA dominerades i början av kunniga kvinnor som inte hade chans att få kvalificerade positioner utanför civilsamhället. Så CSA blev ett viktigt forum och det här var två av de viktigaste kvinnorna i det arbetet. Anna Whitlock tog plats i CSA nästan från start och var med på första årsmötet. Och Kerstin satt i styrelsen till 1953, så sammanlagt var de båda delaktiga i CSA:s styrelsearbete under 50 år. Från att det sociala arbetet formades 1903, när CSA grundades, till att socialpolitiken tog över på 1920-talet.

Varför ska man läsa böckerna?
— Det här är framför allt kvinnohistoria och intressant för dig som vill veta mer om kvinnornas viktiga insatser innan de tog plats på de offentliga positionerna. Böckerna handlar om hur kvinnor startade civilsamhället och i Kerstins fall kommer hon också in i politiken. Läs om de kvinnliga pionjärerna och hur de var med och formade svensk socialpolitik!

Läs mer och beställ från förlaget:
https://www.naringslivshistoria.se/butiken

Publicerat den