CSA:s hedersstipendium

Varje år sedan 1982 delar CSA ut en hedersutmärkelse till en person eller organisation som på ett framstående sätt har bidragit till att utveckla det sociala arbetet.

2019 gick utmärkelsen till professor Margareta Hydén, som belönades med diplom och ett resestipendium värt 20 000 kronor.

Här är samtliga hedersstipendiater

2019Margareta Hydén, professor
2018Bo Vinnerljung, professor
2017Ersta Vändpunkten
2016Fountain House, Stockholm
2015Cecilia Heule vid Socialhögskolan, Lunds universitet
2014Ylva Mårtens, radioproducent
2013Gunvor Andersson, Lunds universitet
2012Alec Carlberg, hedersdoktor
2011Föreningen Musketörerna i Rågsved
2010Tidningen Situation Sthlm samt Maria Wallin, chefredaktör för tidningen Socialpolitik.
2009Claudette Skilving, enhetschef, Stockholm och Leif Redestig, utvecklingsledare, Helsingborg.
2008Kerstin Wigzell, generaldirektör.
2007Bengt Börjeson, professor.
2006Sharat Hjältar, Fryshuset, Stockholm.
2005Per-Olof Kristenson, chefredaktör.
2004Ulla Pettersson, professor.
2003Alain Topor
2002Lars Lilled
2001Jerker Björkman och Ann Boklund-Palm.
2000Bo Forsén & Lars Fryk, socionomer.
1999Ingen stipendiat utsedd.
1998Beatrice Toll, arbetsterapeut.
1997Bengt Göransson, socionom.
1996Bo Ståldal, föreståndare Folkets Hus.
1995Birger Stark, socialchef.
1994Ann Margret Pettersson, sjuksköterska.
1993Stig Åhs, med. lic.
1992Ingvar Nordin, förbundsdirektör.
1991Bertil Bagger-Sjöbeck, avdelningsdirektör.
1990Ruth Nysjö, kurator.
1989Bengt Andersson, socialdirektör.
1988Harry “Myran” Widemyr, socialinspektör.
1987Harriet Jakobsson, universitetslektor.
1986Marcus Lundberg, Marcusgruppen.
1985Bengt Hedlén, socialdirektör.
1984Ingen stipendiat utsedd.
1983Ruth Wächter, socionom.
1982Kerstin Lindholm, universitetslektor, fil lic.