Socionomutbildningen firar 100 år

Den 8 och 29 april 1920 fattade CSA:s styrelse två beslut som helt kom att förändra det sociala arbetet i Sverige: Upprättandet genom CSA:s försorg av ett institut för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning i Stockholm, samt en professur i nationalekonomi och socialpolitik vid Stockholms högskola. 

En lång kamp bakom besluten

Utbildningen blev grunden för dagens 18 socionomutbildningar. Idag väcker kanske inte beslutet så stor uppmärksamhet, när vi ser högre utbildningar som en självklarhet. Men då var det banbrytande och föregicks av en lång och idog kamp där olika delar av kvinnorörelsen var inblandad.

Utbildning en del av målet

Redan när CSA bildades 1903 skrev en av initiativtagarna till Gerda Meyerson att målet med förbundet var upplysning och att skapa en utbildning för socialt arbete. Som många känner till var CSA ett kvinnoinitiativ, men eftersom kvinnorna inte fick rösträtt förrän 1921 hade de svårt att driva frågan.  

Motstånd bland manliga beslutsfattare

I början av 1900-talet sköttes den filantropiska verksamheten i storstäderna i hög grad av kvinnor och insatserna riktades även mot kvinnorna i fattiga familjer. Under lång tid väckte detta motstånd bland manliga beslutsfattare och även bland grupper inom filantropin. 

Utbildning och professur – ett paradigmskifte

Personliga egenskaper och förmågor ansågs tidigare som det viktigaste i socialt arbete. Enligt de uppfattningarna kunde utbildning till och med stå i kontrast till engagemang och förmåga att skapa kontakt med andra. Utbildningen däremot, och även forskningen, byggde på uppfattningen att gedigna kunskaper och forskningsresultat var viktigt för det professionella sociala arbetet. 

1921 startade Socialinstitutet i Stockholm

Redan 1910 startade CSA en utbildning i praktiskt socialt arbete, men det var först 1921 som Institutet för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning i Stockholm inrättades och fick högskolestatus genom sin koppling till Stockholms högskola och professuren som inrättades där. Det var samma år som kvinnorna i Sverige för första gången fick gå till valurnorna i ett andrakammarval.  

CSA bidrog med pengar och lärare

CSA kom att engagera sig på flera sätt i utbildningen och det nya institutet. Under lång tid bidrog förbundet ekonomiskt och även med lärarkrafter. Det var först 1963 som institutet förstatligades. 2021 firar socionomutbildningen 100 år och det kommer vi på olika sätt att uppmärksamma inom CSA.

Lästips!

Är du intresserad av att veta mer om socionomutbildningens grundande? Läs då gärna ”Socialt arbete och socialpolitik – om Centralförbundet för socialt arbete och dess betydelse.”