Kontakt

Postadress

Centralförbundet för Socialt Arbete
Box 438
129 04 Hägersten

E-post

info@csa.se

Organisationsnummer

802000-5578

Bankgironummer

5697-2698

Ordförande

Kassaförvaltare

Handläggare av ansökningar 

Svenska socialvårdsförbundets fonder och Axel Hirschs fond 1946

Om webbplatsen