Kontakt

Postadress

Centralförbundet för Socialt Arbete
Box 24016, 10450 Stockholm

E-post

info@csa.se

Organisationsnummer
802000-5578

Bankgironummer

5697-2698

Ordförande

Hans Swärd, 046-222 94 15, 0702-09 46 14

Kassaförvaltare

Stefan Carlenius, 070-663 95 66

Handläggare av ansökningar 

Svenska socialvårdsförbundets fonder och Axel Hirschs fond 1946
Maya Heckscher, 0733-795 723

Webbplats, loggor m.m

Jimmie Hjärtström070-740 05 02

Scroll to Top