Kontakt

Postadress

Centralförbundet för Socialt Arbete
Box 24016
104 50 Stockholm

E-post

info@csa.se

Organisationsnummer
802000-5578

Bankgironummer

5697-2698

Ordförande

Hans Swärd
046-222 94 15
0702-09 46 14

Kassaförvaltare

Stefan Carlenius
070-663 95 66

Handläggare av ansökningar 

Svenska socialvårdsförbundets fonder och Axel Hirschs fond 1946
Maya Heckscher
0733-795 723

Frågor kring webbplatsen

Jimmie Hjärtström
070-740 05 02