Dela konferensen!

Här finner du material att använda och dela på era webbplatser eller sociala kanaler.

Anmäl dig till CSA:s konferens den 15 mars:
”Eftersatta bostadsområden – glappet mellan myndigheternas åtgärder och frivilligorganisationernas insatser.”

Vad krävs för att lösa situationen i eftersatta områden? Hur undviker vi fattigskam och stigmatisering? Och vad krävs av socialpolitiken och socialtjänsten? Under eftermiddagen den 15 mars belyser vi ämnet ur olika perspektiv. Forskare, praktiker och publik får diskutera situationen och analysera vad som kan göras åt problemen.

Datum: 15 mars 2022
Tid: 13.00-17.30
Plats: Konferensen är digital och kostnadsfri

Anmäl dig här!
(https://www.csa.se/anmalan)

Program
(https://www.csa.se/media/2022/02/csa-program-15-mars-2022.pdf)

Hjälp?
Behöver du andra format, storlekar eller bara har andra frågor kontakta oss på webb@csa.se.