CSA:s hedersstipendium till Cecilia Heule

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett resestipendium till någon person som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet. Till 2015 års hedersstipendiat har utsetts Cecilia Heule vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Styrelsens motivering

Cecilia Heule står som representant för en enastående insats både för att utveckla en pedagogik för kollektivt lärande inom socionomutbildningen i Lund och för att sprida denna idé till andra lärosäten både i Sverige och i Europa.

Hon har tillsammans med kollegor under tio års tid utvecklat en framgångsrik pedagogik för ömsesidigt lärande i Mobiliseringskursen som ges vid socionomutbildningen vid Lunds universitet. I kursen studerar socionomstudenter och personer från olika brukarorganisationer sida vid sida under fem veckor och läser in 7,5 universitetspoäng. Människor med olika erfarenheter och bakgrunder möts, lär av varandra och utvecklas tillsammans och skapar nya kunskaper om socialt arbete och samhälleliga förhållanden.

Cecilia Heule är också initiativtagare till PowerUs som är ett internationellt nätverk av lärare och forskare från socionomutbildningar i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige och Storbritannien samt av representanter för olika brukarorganisationer. Nätverket arbetar med att implementera och sprida idéerna om hur ett ömsesidigt lärande kan förändra det sociala arbetets praktik för att kunna stödja marginaliserade och diskriminerade gruppers egenmakt i samhället.

Priset går alltså till en universitetspedagogisk insats som både vill vidga blivande socionomers erfarenheter och stimulera till ett ömsesidigt lärande i syfte att långsiktigt bryta utanförskap och stärka möjligheterna till ett värdigt och anständigt liv för grupper som befinner sig i underläge i samhället.

CSA startade 1921 Sveriges första socialarbetarutbildning och har sedan dess betonat värdet av en kvalificerad akademisk yrkesutbildning och ett internationellt utbyte. Det är därför en mycket stor ära för förbundet att få ge 2015 års hedersutmärkelse till en förtjänstfull universitetspedagogisk insats som inte bara varit framgångsrik i Sverige utan också i övriga länder i Europa.

Pressinbjudan

Priset delas ut i anslutning till CSA:s årsmöte den 27 maj kl 16.30 i Konferenshuset, Drottninggatan 55 (1 tr över gården) i Stockholm. Journalister som önskar närvara vid prisutdelningen kan kontakta Anna Raninen (anna.raninen@can.se), telefon 0723-71 43 21.

Se samtliga hedersstipendiater här

Publicerat den