Bo Vinnerljung har utsetts till 2018 års hedersstipendiat

Foto: Anna Fredriksson, Tidskriften SocialPolitik
Foto: Anna Fredriksson, Tidskriften SocialPolitik

Bo Vinnerljung* är inte bara en skicklig forskare utan har också fullföljt universitetens tredje uppgift på ett eminent sätt. Det innebär att han har delat med sig av sin kunskap på ett pedagogiskt vis. Han har bland annat visat att stöd i skolan, och en större uppmärksamhet på barns hälsa, ger goda resultat för de samhällsvårdade barnen – med relativt små insatser.

Kan leda till förändringar

Detta är viktiga forskningsresultat som kan åstadkomma förändringar för utsatta barn, både på kort och lång sikt. Därför är det en stor ära för CSA att tilldela Bo Vinnerljung årets hedersutmärkelse.

”Fosterbarn som vuxna”

Vinnerljung disputerade 1996 vid Lunds universitet på en avhandling som hade titeln ”Fosterbarn som vuxna”. Han har sedan utvecklats till en skicklig registerforskare och har ofta arbetat med nationella kohortstudier och interventionsstudier i tvärvetenskapliga forskargrupper.

Socialt utsatta barns utveckling

Den akademiska meritlistan är mycket imponerande med ett hundratal internationella publikationer i erkända vetenskapliga tidskrifter. Ett centralt tema i Vinnerljungs forskning har varit socialt utsatta barns utveckling.

Sämre odds för ett bra liv

Samhällsvårdade barn är den grupp som har sämst förutsättningar vad gäller skola och hälsa och de har sämre odds för att få ett bra liv, jämfört med andra barn. De har också en högre risk att få en rad andra problem som vuxna. I sin forskning visar Bo Vinnerljung behovet av att uppmärksamma skola och hälsa för den här gruppen barn. Det har vägt tungt i motiveringen för hedersutnämningen.

Samhället har ett stort ansvar

Vinnerljungs forskning visar att det är vanligt att samhällsvårdade barn har stora kunskapsluckor. De har flyttat runt och fått dålig hjälp både hemma och i skolan. Barnen har ställts vid sidan av skolhälsovården och deras hälsoproblem har därför ofta inte uppmärksammats. Den här typen av problem har många gånger uppstått under samhällsvården och därmed är det svårt att skylla på föräldrarna. Samhället har därför ett stort ansvar.

*Bo Vinnerljung är professor emeritus vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet samt seniorforskare i klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet i Stockholm.

Foto: Anna Fredriksson, Tidskriften SocialPolitik

Publicerat den