CSA:s hedersutmärkelse 2014 till radioproducenten Ylva Mårtens

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett resestipendium till någon person som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet.

Till 2014 års hedersstipendiat har utsetts radioproducenten Ylva Mårtens. Hon har under lång tid och med stort engagemang i flera sammanhang både lyft fram barns perspektiv och barns rättigheter. I  P1-programmet Barnen, som hon har varit initiativtagare till, har hon låtit barn med olika erfarenheter och bakgrund komma till tals där de fått berätta om sin egen situation och ge sin syn på angelägna samhällsfrågor.

Genom Stiftelsen Barnens Stipendiefond har hon stimulerat och uppmuntrat kollegor att utifrån ett barnperspektiv undersöka och skriva om någon viktig fråga för barn i Sverige eller utomlands. Ylva Mårtens är också verksam vid Stockholms dramatiska högskola där hon ger en kurs om att intervjua barn. Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom radio, television och andra medier.

FN:s barnkonvention fyller i år 25 år. Det är därför med en stor glädje som Centralförbundet för socialt arbete ger hedersutmärkelsen till Ylva Mårtens som på ett så framstående och uppskattat sätt verkat för att barns röster och barns situation lyfts fram i det offentliga samtalet.

Pressinbjudan

Priset delas ut vid CSA:s årsmöte den 22 maj kl 17.00 i Visions lokaler på Kungsgatan 28 A. Journalister som önskar närvara vid prisutdelningen kan kontakta Hans Swärd, telefon 070-209 46 14.

Se samtliga hedersstipendiater här

Publicerat den