Fountain House i Stockholm tilldelas CSA:s hedersstipendium

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett stipendium till en person eller organisation som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet. Till 2016 års hedersstipendiat har utsetts Fountain House i Stockholm.

Fontänhusrörelsen startade på 1940-talet i New York av en grupp patienter som varit intagna för psykisk vård och beslöt sig för att hålla ihop och hjälpa varandra och skapa en trygg gemenskap. De ville fokusera på det friska hos varandra i motsats till vårdinstitutionernas fokusering på det sjuka. Medlemmarna ville också hjälpa varandra att komma ut i arbetslivet efter sjukdomsvistelsen.

Fountain House i Stockholm är det första fontänhuset i Sverige och har sedan sin bildandet 1980 varit en betydelsefull aktör i en internationell gemenskap som idag består av hundratals fontänhus runt om i världen, med vilka man delar gemensamma riktlinjer kring bland annat organisering och synen på den enskilde. Lokalt, nationellt och internationellt bistår fontänhuset arbetet med nyskapande såväl som kontinuitet.

CSA:s styrelse skriver i sin motivering att Fountain House i Stockholm under flera decennier framgångsrikt verkat för att möta psykisk ohälsa. Fontänhuset engagerar sina medlemmar, personer som drabbats av sådan ohälsa, och handledare som sida vid sida skapar tillfällen till meningsfullt arbete, delaktighet och gemenskap. I det dagliga arbetet är varje enskild medlem tydligt efterfrågad, sedd och behövd.

Pressinbjudan

Priset delas ut i anslutning till CSA:s årsmöte den 31 maj kl 17.00 Journalister som önskar närvara vid prisutdelningen kan kontakta Hans Swärd (hans.sward@soch.lu.se), telefon 070-209 46 14 .

Publicerat den