Ivar Svenssons donation för fattigdomsutredning

Den kände läkaren och rättighetsivraren Ivar Svensson var mannen bakom den första stora donationen till CSA, strax efter starten 1903. Han hade upplevt fattigdomen i sitt arbete vid serafimerlasarettet i Stockholm och diskuterat frågan med utländska experter. Syftet med donationen var att utreda fattigvården i in- och utlandet. Ivar Svensson hade blivit helt övertygad om att fattigdomen måste förebyggas med preventiva välfärdsanordningar och framgång kunde inte uppnås förrän den ”djungel, som dåtidens fattigvårdsväsen utgjorde blivit i grunden rensad och uppröjd”.

Fattigvårdslagstiftningen måste reformeras
Donationen ledde till en stor fattigvårdsutredning, som genomfördes av en fattigvårdskommitté inom CSA, och en fattigvårdskonferens hösten 1906 med närmare 1 000 besökare. Utredningens resultat stärkte dels uppfattningen om att den svenska fattigvårdslagstiftningen måste reformeras och dels att uppgifter inom fattigvården och den nya barnavårdslagstiftningen borde skötas av utbildad personal. En utbildning i socialpolitik och socialt arbete sågs då som en nödvändighet av kommittén, men åsikterna delades inte av alla inom CSA.

Verka för kunskapsutveckling
CSA:s företrädare gav då ett löfte till Ivar Svensson och andra givare: att verka för kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Och det löftet har förbundet hållit. CSA:s fattigvårdskommitté gav ut 20 titlar i skriftserien Fattigvård och folkförsäkring från åren 1905- och framåt. Förbundet var också med och bildade organisationer som Socialstyrelsen och Socialdepartementet och allteftersom välfärdsstaten växte fram förändrades rollen.

Aktuellt även idag
De frågor Ivar Svensson ville lyfta fram är aktuella än i dag. Ivar Svensson och CSA:s fattigvårdskommitté satte nämligen fingret på ett tidlöst problem som många kunskapsproducerande organisationer ständigt brottas med. Det handlar det komplicerade förhållandet mellan de politiskt och administrativa beslutade arbets- och organisationsformerna och de krav på förändringar som baseras på rationalitet, effektivitet och evidensbaserade arbets- och kunskapsformer. Forskning visar att arbetsformer baserade på vetenskaplig kunskap inte är så enkla att införa i vare sig byråkratiska organisationer som socialtjänsten, den sociala barnavården, missbruksvården eller i semiprofessionella organisationer som sjukvården eller i andra liknande byråkratier.

Utbildning viktigt sedan dess  
För CSA, och våra systerorganisationer i andra delar av världen, blev utbildning och forskning en del av strategierna för att åtgärda de många och svåra sociala problem som uppdagades under industrialiseringen och urbaniseringen. Att medverka till att gynna och sprida sådan kunskap har varit en viktig uppgift sedan dess.

BIld av Frantisek Krejci från Pixabay 

Publicerat den