Forskar­seminarium i Umeå, 14-15 januari 2015

Temat för 2015 års forskarseminarium är:

En sjukförsäkring att lita på?

2015 fyller sjukförsäkringen i Sverige 60 år. Vi välkomnar som vanligt doktorander, väletablerade forskare, företrädare från departement samt verksamma inom socialförsäkringen till vårt årliga forskarseminarium, som anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Hälften av de totalt 90 deltagarplatserna tillfaller forskare och hälften praktiker. Syftet med seminariet är såväl att sprida kunskap och att stimulera till ny forskning som att stimulera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området. På grund av det begränsade antalet platser är det ett naturligt krav att alla deltagare är med hela tiden under de båda dagarna.

Läs mer: Program och information om seminariet

Publicerat den