Översyn av socialtjänstlagen – hot och möjligheter

Onsdagen den 20 maj 2015
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Socialtjänstlagen har drygt 30 år på nacken. Den stolta portalparagrafen finns kvar men lagen har ändrats 189 gånger sedan 1982. Lagen kom som en reaktion mot ett moraliserande och omhändertagande synsätt. Respekten för den enskilde och frigörande av människors egna resurser betonades. Liksom att sociala problem inte bara berodde på individen utan också handlade om politik. Men vad blev det av alla goda intentioner? Hur har lagen tillämpats över tid? Och hur tillämpas den i dag? En översyn av lagen kommer allt närmare. Vilka värderingar och synsätt är nu de rådande? Vad kan vinnas och vad kan gå förlorat i en parlamentarisk utredning? Studiedagen vänder sig till alla som har ett intresse av att öka sina kunskaper inom det socialpolitiska fältet.

Vi vänder oss till alla som på skilda sätt verkar inom området:

  • Politiker och opinionsbildare.
  • Fältarbetare, socialsekreterare, frivilligorganisationer m fl.
    Forskare och andra engagerade inom ämnen som socialt arbete, sociologi och statsvetenskap.
  • Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, och andra myndigheter på området.
  • Studenter på socionomprogrammet och andra samhällsvetenskapliga utbildningar.
  • Kommunala förvaltningar och nämnder inom fältet, inte minst socialtjänsten.
  • Civilsamhället såsom brukar- och anhörigorganisationer. Under dagen delas 2015 års Socialpolitiska hederspris ut.
Läs programmet här.
Publicerat den