Boktips: Att forma en ny tid

Den nyutkomna boken ”Att forma en ny tid” skildrar ett fyrtiotal kvinnor verksamma kring sekelskiftet 1900 – flera av dem ingick i CSA:s innersta krets. Gemensamt för dessa kvinnor är en inriktning mot vad vi kan kalla ett samhällspedagogiskt arbete. Inom sina skilda verksamhetsområden engagerade de sig på olika vis i att fostra, förändra och förbättra människor och någon gång ville de förändra hela samhället. Flera av kvinnorna satte dominerande hierarkier och maktrelationer i gungning, medan andra flyttade fram positioner steg för steg utan att öppet utmana det etablerade. Ämnet rör studier kring kvinnor i yrkeslivet, det civila samhällets organisationer, socialt arbete och pedagogik.

Författare: Boel Englund, Ingrid Heyman, Agneta Linné, Kerstin Skog-Östlin och Eva Trotzig
ISBN 9789170313240
Förlag: Stockholmia – forskning och förlag

Publicerat den