Konferensen om socialt arbete vad gäller våld mot barn och vuxna i nära relationer

Den 5 oktober anordnades konferensen om socialt arbete vad gäller våld mot barn och vuxna i nära relationer. Över 1 400 personer hade anmält sig – ett rekord i CSA:s historia! Konferensens förmiddagsdel arrangerades av Centralförbundet för Socialt Arbete och eftermiddagsdelen av Sivin-Barn vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Förmiddagens talare
Förmiddagen inleddes av Josefine Johansson, vice ordförande i CSA. Därefter följde föreläsningar från fyra inbjudna föreläsare; Carl-Göran Svedin, affilierad professor i barn och ungdomsvetenskap, Margareta Hydén, professor emerita i socialt arbete, Marianne Hester, professor i genus, våld och internationell policy, samt Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Moderator var Maria Eriksson, professor i socialt arbete, Ersta Sköndal Bräcke Högskola.


UR filmade föreläsningarna
UR filmade förmiddagens föreläsningar och de kommer att sändas i Kunskapskanalen den 10 november. Det är även möjligt att ladda ner och titta på föreläsningarna i efterhand.

Ur programmet den 10 november
Kl. 14:00 Våld mot barn och samhällets insatser
Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri, talar om barnmisshandel och ger en bild av hur viktigt detta ämne är och vad samhället kan göra åt problemet. Arrangör: Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kl.14:25 Våld mot kvinnor i nära relationer
Margareta Hydén är professor i socialt arbete på Stockholms universitet och har arbetat i mer än 35 år med frågor som rör våld mot kvinnor i nära relationer. För 10 år sedan var hon med om ett möte med unga flickor som fick hennes forskning att ta en ny inriktning. Arrangör: Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kl. 14:45 Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Mikael Thörn, senior rådgivare på Jämställdhetsmyndigheten, berättar om det pågående arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Arrangör: Ersta Sköndal Bräcke högskola.


21 seminarier
Under eftermiddagen kunde deltagarna välja mellan 21 seminarier på temat. I de digitala seminarierummen fick åhörarna även möjlighet att ställa frågor under presentationerna.

Uppdaterad 3 november 2020

Publicerat den