Ny bok om Kerstin Hesselgren

9 maj ger Förlaget Näringslivshistoria ut boken ”Kerstin Hesselgren – hälsovårdsapostel och riksdagspionjär”. Vi väntar med spänning på att få läsa mer om Kerstin, som ju också betytt mycket för CSA och det sociala arbetet i Sverige.

Så här skriver förlaget:

Kerstin Hesselgren – hälsovårdsapostel och riksdagspionjär
Kerstin Hesselgren (1872–1962) var den främsta kvinnan inom svensk politik och offentlig förvaltning före 1945. Hon var en av de fem kvinnor som först tog plats i det svenska parlamentet, och även en pionjär inom många andra områden, bland annat som statlig yrkesinspektris. Som dotter till en bruks- och provinsialläkare i Hofors i Gästrikland kom hon tidigt i kontakt med levnadsförhållanden inom olika sociala grupper och bestämde sig för att arbeta för att undanröja faktorer som hotade människors hälsa, exempelvis vad gäller kost, levnadsvanor, bostäder och arbetsplatser. Hennes idoga arbete och kunskap, och inte minst hennes sociala kompetens, bidrog till att hon blev en stark socialliberal röst att räkna med, både i Sverige och internationellt.

Anders Johnsons biografi är den första som spänner över hela Kerstin Hesselgrens liv och gärning. Boken inleds med ett personligt förord av läkaren, generaldirektören och riksdagsledamoten Barbro Westerholm som nyligen gick bort.

Om författaren:
Anders Johnson har tidigare – bland mycket annat – skrivit en biografi om reformpedagogen och rösträttsledaren Anna Whitlock, som även var Kerstin Hesselgrens mentor.

Publicerat den