CSA:s hedersutmärkelse 2023 till Cristina Dahlberg

Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av ett resestipendium till någon person eller organisation som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet.

CSA:s styrelsen vill i år rikta blickarna mot socialtjänstens många medarbetare som i dag ställs inför stora utmaningar i sin dagliga yrkesverksamhet. Årets pris går därför till en person som verkat för att stärka kompetens och yrkesstolthet för medarbetare och chefer inom socialtjänsten, nämligen Cristina Dahlberg.

Cristina Dahlberg är socionom och började sitt yrkesliv i stadsdelen Angered i Göteborg. Därefter arbetade hon på Socialstyrelsen med fokus på BBIC (Barns behov i centrum). Hon var nationell BBlC-utbildare 2006–2016 och BBlC-samordnare 2016-202I. I Göteborgsregionen har hon arbetat for att utveckla det introduktions- och kompetensutvecklingsprojekt vi idag känner som “Yrkesresan”. Cristina har varit den starkt bidragande kraften till att vi idag har en “Yrkesresa” i 271 av Sveriges 290 kommuner. Hon har en förmåga att kombinera kunskap och erfarenhet av yrket med en vision och känsla för pedagogik och koncept för att hantera förändringar med framgång. Det har gjort “Yrkesresan” till vad den är idag.

Här kan du läsa mer om “Yrkesresan”:
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/verksamhetsutvecklingochledarskap/yrkesresan.32120.html

Publicerat den