Gösta Bagge – Socialinstitutets förste rektor

Del 10 i följetongen om den kommande CSA-antologin

Eskil Wadensjö har skrivit del 10 i följetongen om socionomutbildningen. Texten handlar om Gösta Bagge, som var Socialinstitutets förste rektor. I september ger CSA ut antologin ”Socionomutbildningen – då, nu och i framtiden” som bland annat innehåller hela Eskil Wadensjös kapitel.

Gösta Bagge hann med många inriktningar av sin verksamhet under ett mycket aktivt liv. I antologin finns ett kapitel om Gösta Bagge och där beskrivs huvuddragen i några av dessa delar.

Bagge fick tidigt ett starkt intresse för sociala frågor. Under en vistelse i England inspirerades han av den engelska settlementrörelsen och tillbaka i Sverige startade och drev han Klubben, en social verksamhet i Vasastan i Stockholm. Han skrev också tidigt många artiklar om sociala frågor i främst Svensk Tidskrift, som han var en av redaktörerna för under många år.

Fackföreningar och arbetsmarknaden

Han startade sin universitetsutbildning i historia och statsvetenskap vid Uppsala universitet, men när han gick vidare var det i nationalekonomi och då vid Stockholms Högskola. Han vistades ett par år vid Johns Hopkins universitetet i USA, där det bedrevs en omfattande forskning om fackföreningar. Bagges inriktning av sin forskning var också mot hur arbetsmarknaden fungerar. Hans licentiatavhandling handlade om fackföreningar, medan doktorsavhandlingen från 1917 mer generellt handlade om hur arbetsmarknaden fungerar.

Rektor för ett nytt Socialinstitut

Bagge fick många lovord för sin avhandling och sökte en professur i Uppsala. Han hade med stor sannolikhet fått den, men han hade andra planer och drog tillbaka sin ansökan. Han arbetade för att i stället få en professur vid Stockholms Högskola i nationalekonomi kombinerat med starten av ett institut för utbildning av de som siktade på kommunalt arbete. Bagge lyckades få en finansiering enligt planen och kallades till en professur vid Stockholm Högskola där han kom att leda det Socialvetenskapliga Institutet och han blev samtidigt rektor för ett nytt Socialinstitut.

En statlig arbetslöshetsutredning

Socialinstitutet skulle enligt Bagge ha högskoleutbildning med kurser inriktade på de verksamheter som kommunerna hade. Han höll regelbundet föreläsningar i bland annat socialpolitik men också i andra ämnen. Bagge fortsatte samtidigt som forskare och lyckades att få stora anslag från fonder i USA till det Socialvetenskapliga institutet. Han blev ledamot av en statlig utredning, Arbetslöshetsutredning, skrev ett betänkande för den och rekryterade flera yngre forskare som skrev rapporter för den (forskare som kom att utgöra den så kallade Stockholmsskolan).

Riksdagsledamot och partiledare för Högerpartiet

Bagge var också verksam som politiker. Under 1910-talet var han medlem av stadsfullmäktige i Stockholm för Högerpartiet. I början av 1930-talet var han suppleant i riksdagen för Hjalmar von Sydow och när denne blev mördad  i de von Sydowska morden blev han ledamot av Riksdagen och efter några år partiledare för Högerpartiet.  I samlingsregeringen under andra världskrigen blev han ecklesiastikminister och därmed ansvarig för utbildningsfrågorna. De politiska uppdragen ledde till att han i praktiken lämnade forskningen och också ansvaret för Socialinstitutet.      

Stolt över sina insatser för Socialinstitutet

Som framgår hade Bagge en mycket omfattande yrkesverksamhet med flera olika inriktningar där tyngdpunkten varierade över tiden. Han hade dock alltid ett starkt intresse för sociala frågor och var mycket stolt över sina insatser för grundandet och drivandet av Socialinstitutet.  

Följetong om den svenska socionomutbildningen

CSA publicerar regelbundet smakprov ur antologin ”Socionomutbildningen – då, nu och i framtiden” som finns att beställa hos bokhandlarna på nätet.

Publicerat den