Socionomer som kunskapsbärare

Sista delen i följetongen om CSA-antologin

Den sista delen i följetongen om socionomutbildningen är en sammanfattning signerad Lena Hübner. Hennes kapitel i antologin handlar om ”kunskapsbasering av socialt arbete”. Hela texten finns som vanligt att läsa i antologin ”Socionomutbildningen – då, nu och i framtiden” och boken kan du nu köpa i nätbokhandlarna. Trevlig läsning!

Ett mycket angeläget uppdrag för socionomutbildningen, och för det praktiska sociala arbetet, är att se till att socionomer kan hävda sin position som kunskapsbärare. Socionomer är välutbildade. De har relevanta kunskaper om samhället och om individer, för att kunna möta människor i utsatta livssituationer. De har färdigheter och förmågor att bistå i människors strävan efter ett socialt och ekonomiskt tryggare och mer meningsfullt liv.

Socionomutbildningen måste möjliggöra att socionomerna kan ta ett större ansvar för att själva identifiera och formulera strategier för att bygga en kunskapsbas för det praktiska arbetet. Frågan om en så kallad kunskapsbasering av socialt arbete, en fråga som initierats och drivits av Socialstyrelsen sedan 1990-talet, får inte fortsätta vara en angelägenhet enbart för statliga myndigheter och arbetsgivarorganisationer utan måste framför allt åvila professionen. Detta uppdrag omfattar alltifrån att diskutera vad ett kunskapsbaserat socialt arbete faktiskt innebär till vilka insatser som bör studeras närmare med avseende på utfallet för klienten och med vilka metoder detta kan studeras.

Stöd av forskare

På samma sätt som professionen kan komma in i akademin, genom att praktiskt verksamma socionomer deltar i socionomutbildningen, skulle forskare i socialt arbete kunna adjungeras till kommunernas socialtjänst. Forskarna kan bidra med stöd till det lokala systematiska arbetet med att bygga kunskap och med att samla och sprida sådan kunskap och beprövad erfarenhet. Forskarna kan också i samarbete med socionomerna designa projekt, dokumentera och sprida kunskap genom de kanaler som står forskarna till buds. Socionomutbildningen behöver därför vara väl integrerad med forskningen i socialt arbete. Praktiskt verksamma socionomer behöver utrymme, möjlighet och stöd av forskare att kritisk granska den generaliserade kunskapen som finns för att förstå dess relevans för det egna arbetet. Att utveckla kunskaper och beprövad erfarenhet i det sociala arbetet måste bli ett professionsbaserat arbete.

Följetong om den svenska socionomutbildningen

CSA publicerar regelbundet smakprov ur antologin ”Socionomutbildningen – då, nu och i framtiden” som finns att beställa hos bokhandlarna på nätet.

Publicerat den