Socionomutbildningen 100 år – ett svar på samhällets utmaningar

Den svenska socionomutbildningen fyller 100 år 2021. Det vill vi uppmärksamma genom att bjuda in dig till en ”guidad” resa genom socionomutbildningens historia. Resan gör vi virtuellt med föredrag och en avslutande paneldebatt. Den handlar om utbildningarnas och det sociala arbetets  samtid och framtid.

Datum: 6 oktober 2021
Tid: 13.00-17.00 (Föreläsningar och paneldiskussion) 
Plats: Konferensen är digital och kostnadsfri

Medverkar gör utbildare, forskare, studenter, yrkesföreträdare och andra.

Ciceroner och föreläsare  är erfarna utbildare och forskare från Umeå i norr till Lund i söder. Som moderator och samtalsledare medverkar Cecilia Sjölander generaldirektör på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Utbildningen, dess studenter och de utbildade socionomerna, är en spegling av samhället. De har fått svara upp mot samhällets behov. Men de har också påverkat samhället på många olika sätt.

Sedan 1921 har yrkesfältet breddats och förändrats. Socionomerna är en stor yrkesgrupp i dag och de har många olika viktiga funktioner och positioner. De finns överallt inom den svenska välfärden. En sak är gemensam, nämligen utbildningen. Det är viktigt att den uppfyller höga krav. Det är en angelägenhet för hela samhället.

Vi hälsar därför alla utbildare och forskare vid våra socionomutbildningar, praktiker och politiker, studenter, brukare, frivilligorganisationer och alla andra engagerade personer utanför våra högskolor och universitet som är intresserade av utbildningsfrågor till en eftermiddag tillsammans med oss på Centralförbundet för Socialt Arbete.   

Publicerat den