Maria Thell

Maria Thell är Barnombud och samordnare i barnrättsfrågor på organisationen Maskrosbarn. Den 19 mars kommer hon att lyfta ungas möte med socialtjänsten. Detta gör hon tillsammans med Matilda Karlsson, tidigare ungdom på Maskrosbarn. Här ger Maria en kort beskrivning av föreläsningen.

”…och så gick jag därifrån och då tar det ju typ tre månader innan ett beslut eller nånting kommer och det blir liksom ingen trygghet mellan mig och min handläggare alls.” /Ungdom 16 år

Trygghet och delaktighet

Föreläsningen handlar om ungas egna tankar och önskemål kring relationsskapande i socialtjänstens arbete. För många barn är socialsekreteraren den första personen utanför familjen som de pratar med om sin situation och det är alltid den vuxnas ansvar att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Enligt barnen själva finns det väldigt mycket som går att göra här och nu som påverkar upplevelsen av trygghet, delaktighet och stöd i socialtjänstens arbete.

Vad barn och unga vill ha

Vi lyfter vad barn och unga vill ha när det kommer till bemötande, delaktighet, information och stöd. Hur kan socialsekreterare göra rent konkret för att bemöta barn och unga på ett sätt som främjar tillit, förtroende och relationsbyggande? Hur kan den information som ges till barnet utformas och anpassas för att säkerställa att barnet verkligen förstår? Hur kan det individuella barn som sitter framför dig göras delaktig genom hela sin process? Och varför är det så oerhört viktigt att som barn ges dessa förutsättningar att skapa relation med sin socialsekreterare, vad blir skillnaden för barnet när vi arbetar på detta sätt? Under föreläsningen lyfter vi barn och ungas egna erfarenheter, tips och önskemål genom checklistor, citat och filmer.

Kort om Maskrosbarn

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som sedan 13 år tillbaka arbetar med stöd och påverkan för målgruppen ungdomar (13-19 år) vars föräldrar har ett missbruk, psykisk ohälsa eller som blir utsatta för våld i hemmet.

Publicerat den