Agda Montelius och det sociala arbetet

Agda Montelius hade stor betydelse på flera arenor under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Hon gjorde avtryck inom socialpolitiken och filantropin, men också i kvinnorörelsen där hon bland annat var en av de ledande i kampen för kvinnors rösträtt. 

Agda Montelius föddes i Köping 1850, som lillasyster till två bröder och en tio år äldre syster som stod henne nära. Mamma Charlotta Schenström kom från en bruksägarfamilj och pappa Fabian Reuterskiöld var militär och under 1860-talet även statsråd. På grund av pappans yrke flyttade familjen ofta och under Agdas ungdomsår bodde de i Stockholm. Där studerade hon bland annat moderna språk och teckning i Hammarstedtska flickskolan, kunskaper som hon fick stor nytta av efter giftermålet med Oscar Montelius.

Reste med sin man, Oscar Montelius
Agda var 21 år när hon gifte sig med sju år äldre Oscar. Han var då arkeolog med anställning på Statens historiska museum, men blev med tiden både professor och riksantikvarie. Paret flyttade in i en våning i det Montelianska huset på Södermalm i Stockholm och under äktenskapets första tid följde Agda med Oscar på hans många studieresor utomlands. Med tiden blev hon omtalad som Sveriges mest beresta kvinna.

Engagerad i socialt arbete
Så småningom ville Agda ägna mer tid åt sociala projekt och under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet var hon en av de ledande kvinnorna inom socialt hjälparbete här i Sverige. Hon var vice ordförande i CSA 1903–1909, men engagerade sig också i flera andra organisationer, som Föreningen för välgörenhetens ordnande (FVO), Svenska Fattigvårdsförbundet (SFF), föreningen Nya Idun, Maria skyddsförening och Sällskapet för uppmuntran av öm och sedlig modersvård. 1884 var hon med och startade Fredrika Bremer-förbundet (FBF) och under första världskriget deltog hon i bildandet av en fredsförening där Anna Whitlock, Emilia Broomé och Kerstin Hesselgren var viktiga.

Samarbete och långsiktiga insatser
Agda ansåg att vetenskapen skulle ligga till grund för det sociala arbetet och att insatserna skulle läggas upp som hjälp till självhjälp. Hon argumenterade också för att man skulle minska den godtyckliga och kortsiktiga filantropin och i stället fokusera på långsiktiga, väl strukturerade och organiserade insatser. Hon förordade också samarbete mellan den offentliga fattigvården och privata organisationer och individer.

Kvinnlig rösträtt
Agda har beskrivits som anspråkslös, plikttrogen, ansvarskännande, noggrann och med hårda krav på sig själv. Hon hade en stark vilja att förbättra tillvaron för kvinnor, fattiga och nödlidande och menade bland annat att fattigdomen aldrig skulle kunna bekämpas om inte kvinnor fick samma medborgerliga rättigheter som män. Därför var hon aktiv som rösträttskvinna och representerade Sverige vid den första internationella rösträttskongressen i Berlin 1904. Hon hade en enastående förmåga att överbrygga motsättningar och hitta kompromisser och tillsammans med Emilia Broomé lyckades hon bilda Förenade rösträttskommittén med medlemmar från både en höger- och en vänsterfalang. Hon fick uppleva beslutet om kvinnors rösträtt, men hann själv aldrig delta i något val.

Agda var en hårt arbetande kvinna
En stor del av Agdas tillvaro handlade om sammanträden, konferenser, offentliga framträdanden och skrivelser om aktuella ärenden. Och 1910 tilldelades hon den kungliga medaljen Illis Quorum för sina gärningar. Trots det är det inte främst bilden av henne som en hårt arbetande kvinna som lever kvar. Efter hennes död 1920 valde omgivningen i stället att lyfta hennes egenskaper som god hustru och hemmets medelpunkt. Idag ligger hon begravd tillsammans med sin man på Norra begravningsplatsen i Solna.

Källor:

CSA, ett tidigt kvinnoinitiativ, av Kerstin Lindholm

Agda Georgina Dorothea Montelius, www.skbl.se/sv/artikel/AgdaMontelius, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Elisabeth Arwill-Nordbladh), hämtad 2023-02-15.

http://nyaidun.se/agda-montelius/

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=9458
Text av Ann-Katrin Hatj

http://www2.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/biografier/montelius.xml

“Sveriges mest beresta kvinna”. Glimtar ur Agda Montelius liv. Artikel av Anna Gustavsson, Göteborgs universitet, ur boken Allvarligt talat: Berättelser om livet.

Publicerat den