Tack Anna Whitlock!

Anna Whitlock vid sitt skrivbord.

För några år sedan gick tv-serien Fröken Frimans krig på SVT. Rollfiguren “Dagmar Friman” spelades av Sissela Kyle och baserades på fantastiska Anna Whitlock. Anna föddes den 13 mars 1852 och hann under sina 78 år ha en stor inverkan både på skolan, kvinnors rösträtt och det sociala arbetet i Sverige.

Annas pappa Gustaf Whitlock var grosshandlare, men när han gick i konkurs på 1860-talet tog mamma Sophie över ansvaret för familjens försörjning. Hon arbetade som översättare, korrekturläsare och manusgranskare och var även sekreterare i Fredrika Bremer-Förbundet. Tack vare ett arv kunde Sophie senare göra tomt- och husaffärer och byggde bland annat små och billiga lägenheter till självförsörjande kvinnor med låga inkomster.

Ett besvärligt barn
Anna Whitlock gick i fröknarna Pontus skola i Stockholm och fortsatte sedan i en småbarnsskola. Hon beskrivs som ett svårhanterligt barn och skickades till ett skolinternat för flickor i Västerås för att tillvaron hemma skulle bli lugnare. I skolan såg man hennes begåvning, men menade också att hon var konstig till lynnet och inte särskilt älskansvärd. Anna själv har senare antytt att åren strax före konfirmationen var de mörkaste i hennes liv.

Högre lärarinneseminariet
Så småningom kunde Anna återvända hem och 1869 började hon på den så kallade Rossanderska kursen, en fortsättning på Lärokurs för fruntimmer som var en kurs för vuxna kvinnor och en föregångare till Högre lärarinneseminariet, som i sin tur var den första statliga utbildningsinstitutionen för kvinnor i Sverige. Under kursen lärde hon känna Ellen Key, som kom att få stor betydelse. Under samma period fick hon också sitt första jobb som vikarie i Adolf Fredriks folkskola och arbetade därefter en tid som privatlärare i Finland. Hösten 1872 började Anna studera vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm och tre år senare gick hon ut med högsta betyg.

Whitlockska samskolan
Sedan bar det i väg utomlands. Anna studerade språk och pedagogik i bland annat Schweiz, Italien och Frankrike och var även Aftonbladets Pariskorrespondent 1877–1878. När hon kom hem igen startade hon en flickskola i Stockholm tillsammans med Ellen Key. Skolan ombildades 1893 till samskola – Stockholms nya samskola – och 1905 ändrades namnet till Whitlockska samskolan. Pedagogiken var radikal när det begav sig, bland annat genom att vara neutral i religionsfrågor. I skolan fanns också självstyrande elevråd, föräldradagar, koncentrationsläsning, fria ämnesval och omväxling mellan praktiskt och teoretiskt arbete. Både pojkar och flickor undervisades i skolköket, i sy- och träslöjd samt i sexualkunskap. Anna var mån om att ge flickor och pojkar samma möjligheter i livet. En av lärarna på skolan var Emilia Broomé, som också har haft stor betydelse för CSA. Genom Anna blev Emilia också involverad i den första rösträttsföreningen, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt  (LKPR).

Anna var aktiv i många föreningar och satt i CSA:s styrelse
Anna Whitlock var väldigt aktiv i många olika föreningar. Hon var den första ordföranden i LKPR och hade förtroendeuppdraget i två omgångar under 1900-talets början. Hon tog också initiativ till Kvinnornas andelsförening Svenska Hem, som vi kunde se mer av i tv-serien ”Fröken Frimans krig”. Svenska Hem blev Sveriges största konsumentförening med sammanlagt fem butiker och över 3 000 kvinnliga medlemmar. Anna gick också med i studentföreningen Verdandi i Uppsala, deltog i föreningen Studenter och Arbetare, var aktiv i Fredrika Bremer-förbundet och Föreningen Frisinnade kvinnor. Hon var också en av de första kvinnorna som ingick i Frisinnade Landsföreningen. Sist men inte minst hade hon stor betydelse för Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA. Anna Whitlock satt i CSA:s styrelse i 20 år, 1905–1925, och under fyra år var hon vice ordförande.

Kursen som blev föregångaren till dagens socionomprogram
Som pedagog hade Anna stor betydelse för den kursverksamhet som CSA utvecklade under 1900-talets första decennier. Inte minst planerade hon och Kerstin Hesselgren Utbildningskursen för Praktiskt Socialt Arbete som startade 1910 och som i början omfattade ett läsår. Med något enstaka undantag var det främst kvinnor som togs in på kursen. I de växande städerna fanns ett behov av arbetskraft för sociala uppgifter och många av dem som utbildades fick en viktig betydelse i det praktiska sociala arbetet. Men utbildningen banade också väg för ett nytt yrkesfält inom socialt arbete och socialpolitik, särskilt då de flesta yrken var stängda för kvinnor och det var inte heller någon självklarhet att högre kurser och utbildningar skulle startas för kvinnor. Även inom CSA fanns ett motstånd mot kvinnors rätt till högre utbildningar, något som kvinnorna i styrelsen fick kämpa emot. Utbildningskursen som startade 1910 utgjorde grunden för Institutet för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning som bildades 1921 och blev en mer komplett yrkesutbildning i anknytning till dåvarande Stockholms högskola. Vi kan alltså se en röd tråd från Utbildningskursen för Praktiskt Socialt Arbete 1910till dagens 19 socionomprogram vid våra högskolor och universitet. Mycket av detta kan vi tacka våra kvinnliga föregångare för!

Anna Whitlocks Minnesfond till stöd för studenter
Anna Whitlock dog i sitt hem den 16 juni 1930 och ligger begravd på Norra begravningsplatsen i Solna. I testamentet donerade hon 200 000 kr för bildandet av Anna Whitlocks Minnesfond, som fortfarande delar ut stipendier och understöd till studerande ungdomar ”med särskild fallenhet för studier, tillhörande grundskolans högstadium eller gymnasieskolan” men också till lärare och skolor.

Källförteckning:
Hans Swärd, CSA:s ordförande
www.csa.se
Anna Whitlock www.skbl.se/sv/artikel/AnnaWhitlock, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Lena Eskilsson), hämtad 2023-01-12.
Göteborgs universitetsbibliotek, http://www2.ub.gu.se/kvinn/portaler/rostratt/biografier/whitlock.xml
Anna Whitlocks Minnesfond, https://www.whitlocks.se/stadgar-2/
Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Anna_Whitlock

Porträtt av Anna Whitlock vid sitt skrivbord, 1912. Fotograf okänd. Stockholms stadsmuseum. Hämtad från https://stockholmskallan.stockholm.se/post/27992, 2023-01-25

Publicerat den