Vi har Gerda Meyerson att tacka för mycket

Gerda Meyerson föddes i Stockholm 1866 i en välbärgad judisk köpmannafamilj bedrev sociala studier i Tyskland, Schweiz och Holland, samt konst- och språkstudier i Dresden. Som många andra av borgerskapets liberalt inriktade kvinnor vid denna tid hade hon möjlighet och tid att reflektera över de sociala förhållandena i Sverige. För att göra något konkret åt dessa förhållanden startade och drev hon tillsammans med likasinnade kvinnor under åren 1898-1923 Föreningen Hem för arbeterskor, som erbjöd billiga och bra bostäder åt ensamstående arbeterskor (”arbeterskehem”).

Startade hem åt arbeterskor
När Föreningen Hem för arbeterskor startade 1898 lät Gerda iordningställa ett hem med tio lägenheter. Men verksamheten utökades och så småningom fanns ett hundratal möblerade lägenheter, fullt utrustade för en, två eller tre personer. De boende hade eget skafferi och gemensamt kök. I de gemensamma samlingsrummen fanns böcker, tidningar, symaskin och piano. Gerda ordnade med jämna mellanrum träffar med sång, musik och föredrag. På somrarna tog hon också emot inackorderingar på sitt eget sommarställe ute på Värmdö.

En av kvinnorna bakom CSA
Det var utifrån Föreningen Hem för arbeterskor som Gerda agerade när hon var med och startade CSA. En sommardag 1902 promenerade hon tillsammans med Gertrud af Klintberg på Djurgården i Stockholm. De diskuterade möjligheterna att samordna de föreningar som arbetade med sociala frågor i huvudstaden och detta blev starten för CSA, som bildades 1903.

Gerda satt i CSA:s styrelse fram till 1921
Gerda var sekreterare i CSA till 1905 och satt i styrelsen fram till 1921. 1913-1920 ingick hon också i Vita Bandets centralstyrelse. Den kvinnliga, kristna nykterhetsföreningen blev en av Sveriges största kvinnoorganisationer med lokalföreningar över hela landet.

Förbättrade dövas villkor
Gerda som hade nedsatt hörsel sedan barndomen tog också initiativet till att bilda Svenska föreningen för dövas väl (Heyman & Trotzig 2003) för att förbättra förhållandena för döva. Hon bidrog till att hörselskadade barn fick hjälpmedel och specialundervisning i skolan och startade även en syateljé där hörselskadade kvinnor kunde få arbete.

Begravd i Solna
När Gerda Meyerson gick bort den 18 juli 1929 hade hon hunnit göra stor skillnad för väldigt många människor. Hon ligger begravd på den judiska begravningsplatsen i Solna, för den som vill titta förbi och kanske tända ett ljus eller lägga en blomma.

Källor:
Centrala skeden, viktiga personer och stora frågor i CSA:s historia. https://skbl.se/sv/artikel/GerdaMeyerson
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=9335
http://www2.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/biografier/meyerson.xml

Publicerat den