Hurra för kvinnlig rösträtt!

I september är det 100 år sedan kvinnor i Sverige fick rösta i val till riksdagen för första gången. Flera ledande personer i CSA deltog aktivt i den kvinnliga rösträttskampanjen som föregick rösträttsreformen. Kerstin Hesselgren, Anna Whitlock och Lydia Wahlström var tre av dem. De kände alla varandra väl och var verksamma i olika sociala nätverk i början av 1900-talet.

Kerstin Hesselgren blev riksdagsledamot
Kerstin Hesselgren var en viktig aktör i CSA. Hon kom att påverka inriktningen av det praktiska sociala arbetet i 1900-talets början och var verksam i Institutet för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning (som också startade i Stockholm i januari 1921). Efter att kvinnorna fått rösträtt var Kerstin Hesselgren även verksam som riksdagsledamot i många år.

Lästmakargatan 6
Under perioden 1906-1920 delade CSA lokaler med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Adressen var Lästmakargatan 6 i Stockholm.

Fler kvinnor än män fick rösta
När kvinnorna fick rösträtt gick antalet röstberättigade i landet från 1,2 till 3,2 miljoner. Det var med andra ord fler kvinnor än män som fick rösta. Ändå var det bara 47 procent av kvinnorna som faktiskt gick till valurnorna. Motsvarande siffra bland männen var 62 procent.

Publicerat den